پروانه‌ی پایان کار چیست؟

گواهی پایان کار یک سند تاییدیه می‌باشد که پس از اتمام ساخت و ساز ساختمان ها بسته به اینکه تمامی اصول رعایت شده صادر میگردد.
گواهی پایان کار یک مدرک اجباری برای سکونت و استفاده از ساختمان است. درنتیجه ساختمان هایی که فاقد این گواهی اند برای اسکان و و استفاده مناسب نیستند.گواهی پایان کار ضروری بوده و نباید روی املاکی که فاقد آن هستند سرمایه گذاری شود .پروانه کاربری ساختمان نام دیگر آن میباشد.

کاربرد پروانه ی پایان کار چیست؟

کاربرد این گواهی این است که بفهمیم آیا این ساختمان برای سکونت و استفاده پس از اتمام مناسب است یا نه.مواردی که هنگام صدور پروانه ی پایان کار مورد بررسی قرار می گیرد عبارتند از: استحکام ساختمان، مقاومت ساختمان در برابر زلزله، تاسیسات و کارهای برقی.هر استان الزامات معماری خود را دارد .این گواهی به ساختمان هایی داده میشود که این الزامات را رعایت کرده اند.

اگر پروانه ی پایان کار گرفته نشود چه اتفاقی می افتد؟

ساختمان هایی که فاقد پروانه ی پایان کار هستند برای سکونت و استفاده غیر قانونی می‌باشند. بنابراین زندگی در این ساختمان تا طبق قانون ممنوع است .برای این بناها یا تصمیم تخریب و یا بازسازی گرفته میشود.در ساختمان هایی که این گواهی را دریافت نمی کنند مشکلات فنی وجود دارد. بنابراین زندگی در این ساختمان ها امن نیست.

اگر ساختمانی کاربری نباشد چه اتفاقی می افتد؟

در چنین شرایطی ساختمان غیر قابل استفاده می ماند و طبق قانون ممنوع میباشد. بنابراین سرمایه گذاری بیهوده خواهد بود.

برای دریافت پروانه ی پایان کار چه باید کرد؟

برای اینکه یک ساختمان این گواهی را دریافت کند باید طبق اصول ساخته شود .ساختمان باید مطابق با کد ساختمان کشوری باشد که در آن ساخته شده است.ساختمان نیز باید توسط معماران و مهندسان با دانش طراحی و ساخته شود. شهرداری ها این بازرسی ها را انجام می دهند.

مدارک مورد نیاز برای دریافت پروانه ی پایان کار چیست؟

مدارک مورد نیاز برای دریافت این گواهی در زیر آمده است :

درخواست مجوز استفاده از ساختمان نوشته شود.

اطلاعات سند زمین

دریافت برگه ی عدم بدهی مالیاتی از اداره ی مالیات

گواهی کانال خارجی(مجرای آب خارجی)

برگه ی مخابرات

گزارش پرداخت کنندگان پروژه

سند دریافتی از سازمان نظارت بر ساختمان

عکسهای نمای سازه

برگه ی تایید عدم بدهی مالیاتی دریافت شده

از املاک و پاکسازی محیط زیست

برگه ی تایید عدم بدهی از بیمه

مدارک اضافی درخواست شده برای آسانسور ساختمان در زیر ذکر شده است:

دریافت گواهیTSE

از شرکت آسانسور

برگه ی گارانتی

دریافت مدارک SMM

از مهندسان

چهار گزارش بازرسی

فیش بازرسی

فرم پروژه ها

گزارش پناهگاه

گزارش تاسیسات آتش سوزی

دیدگاهتان را بنویسید