Türk Pasaportu Nasıl Alınır?

Türk pasaportu, Türk vatandaşının yurt dışı seyahatlerinde kullandığı bir belgedir. 15 Temmuz 1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile ilk kez düzenli olarak kullanılmaya başlanmıştır. Türk pasaportları Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Müdürlükleri tarafından verilmektedir. Pasaportlarda biyometrik pasaport özelliği bulunmaktadır ve 10 yıl geçerlilik süresi vardır. Pasaportlar, kopyalamaya ve kötüye kullanıma karşı korunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti adına düzenlenen 5 çeşit pasaport vardır. Her bir pasaport türünün kullanım alanı, yetki ve özellikleri kriterlere göre belirlenmiştir.

Türk Vatandaşlığının Yararları

Türk vatandaşı olmak birçokları için bir hayal olurken, Türk pasaportuna sahip olmak, geçmişi ve geleceği olan bir millete ait olduğunuzu hissettiren bir gurur kaynağı ve gerçek bir hediye haline geldi. Türkiye uluslararası ağırlığı olan, sesi duyulan, rolü ve etkisi olan, çalışmayı ve üretmeyi sevdiği herkes tarafından görülen bir ülkedir. Bu nedenle Almanya’dan Fas’a tüm dünya tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Bu nedenle nerede olursa olsun bir Türk ürünü veya üreticisi memnuniyetle karşılanmaktadır.

Kısaca Türkiye, Uzak Doğu ile Yakın Doğu Asya arasında, eski uygarlıklar ile Avrupa ve modern batı dünyası arasında bir bağlantı merkezi haline gelecektir. Türk vatandaşlarına tüm ülkeler tarafından değer verilecek ve ürünlerini ihraç etmeleri için kapılar açılacaktır. Son yasal düzenlemelerle gayrimenkul yatırımı yaparak Türk vatandaşı olmanın şartları basitleştirilmiş ve yasal kapılar açılmıştır.

Türkiye, altyapı projelerinde benzeri görülmemiş bir büyümeye tanık olan, yabancı yatırımları çeken, yabancı sermaye çeken gayrimenkul yatırımlarını destekleyen, gelişen sanayi, ticaret ve tarım sektörü, ihraç ettiği ürünler, bölgesel ve uluslararası arenada edindiği seçkin bir konuma sahip modern bir ülkedir. Türkiye’nin gelecekteki beklentileri, kamunun ve yaşamın çeşitli alanlarında teknolojik dönüşüm için teşvikler sağlamak, kamu ve özel sektör kurumlarının daha açık ve esnek politikalarla birden çok kanaldan hizmet sunmasını kolaylaştırmaktır.

Diğer bir beklenti ise, güvenli internet siteleri ve mobil uygulamalar aracılığıyla toplumun tüm kesimlerinin kamu ve ticari hizmetleri en kolay şekilde talep etmesini sağlamaktır. Türk hükümetinin stratejik planları, ekonomiyi güçlendirecek yeni kaynaklar yaratarak uzun vadeli istikrarı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktır.

Asya ile Avrupa arasında eşsiz bir stratejik öneme sahip, çeşitli medeniyetlerin ve kültürlerin buluşmasında bir köprü ve Doğu ile Batı arasında çok önemli bir ticaret yolu.

İslam dünyasının başkenti İstanbul ve Türkiye’nin diğer şehir ve kasabaları doğal güzelliklere, yeşillikler arasında akan sulara, kumsallara, çayırlara ve yılın büyük bir bölümünde ılıman havaya sahiptir. Türk insanı misafirlere ve ziyaretçilere karşı iyi ve arkadaş canlısıdır.

2018 yılında vizesiz uluslararası seyahatte 114 puanla 39. sırada yer alan Türk pasaportu, 72 ülkeye vizesiz giriş, sınırda 42 ülkeye vize ve 7 ülkeye online vize alınmasını sağladı.

Türk pasaportu sahipleri ayrıca 42’den fazla ülkeye giriş sırasında vize alabilirler. Birçok ülke, Türk pasaportu sahiplerine kolay şartlarda vize vermektedir.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakereler ve uluslararası anlaşmalar olumlu sonuçlanırsa ve Türkiye beklendiği gibi Avrupa Birliği’ne girerse, Türk vatandaşları gelecekte birçok Avrupa ülkesine Schengen vizesi ile vizesiz gitme hakkına sahip olacaktır.

Türk Pasaport Çeşitleri Nelerdir?

5 çeşit pasaport vardır. Pasaport türleri aşağıda listelendiği gibidir.

 • Yeşil (Özel) Pasaport: Yeşil pasaport, memurlara tahsis edilen bir pasaport türüdür. Emekli memurları ve kamu görevlilerini de kapsamaktadır. Diplomatik pasaport gerektiren durumlar dışında, bu pasaport Türkiye dışındaki misyonlara gidecek görevlilere de verilmektedir. Yeşil pasaport, parametrelere bağlı olarak 6 aydan 5 yıla kadar verilebilmektedir. Bu pasaporta sahip kişilerin eşleri de yeşil pasaport alma hakkına sahiptir. Yeşil (özel) pasaport hamillerinin 25 yaşına kadar ebeveynleriyle birlikte yaşayan bekar ve işsiz çocukları yeşil pasaport alabilmektedirler..
 • Bordo (Normal) Pasaport: Bu pasaport türü umuma mahsus bir pasaport türüdür. Diğer pasaport türlerinin şartlarını taşımayanların başvurabileceği bir pasaport türüdür.
 • Gri (Hizmet) Pasaport: Diplomatik veya özel damgalı pasaport verilemeyenlere Devlet, özel idareler veya belediyeler tarafından resmi görevle Türkiye dışına gönderildiklerinde veya yabancı ülkelerde görevlendirildiklerinde Gri Pasaport verilmektedir.
 • Kara (Diplomatik) Pasaport: Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülkelerdeki Büyükelçilik ve Konsoloslukları tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Dışişleri Bakanlığı üyesi olmayan Bakanlara verilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek İdare Mahkemesi, Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılığı ve benzeri mercilere verilmektedir.
 • Pembe (Geçici) Pasaport: Türk vatandaşlarının Türkiye dış temsilciliklerinden (konsolosluklardan) alabilecekleri seyahat belgesidir. Bir tür geçici pasaporttur. Geçici pasaportlar; Pasaportun kaybedilmesi, pasaport süresinin dolması ve sınır dışı edilmesi durumlarında en fazla 1 ay geçerli olmak üzere düzenlenmektedir.

Türk Yeşil Pasaportu Nasıl Alınır?

Türk Yeşil Pasaportu almanın detayları aşağıda listelendiği gibidir.

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
 • Yeşil pasaport, memur ve kamu görevlilerine, 15 yılını doldurmuş avukatlara ve ihracat hacmi kriterlerini karşılayan iş adamlarına tahsis edilen pasaport türüdür. Evli olmayan ve halen öğrenim gören 25 yaşını doldurmamış eş ve çocuklar, özel damgalı yeşil pasaport alma hakkına sahiptir.
 • Gerekli belgelerin tamamlanması. Bu belgeler, T.C. İçişleri Bakanlığından talep yazısı, 1 adet biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı, çalışma belgesi veya ilgili resmi kurumdan emeklilik belgesidir. 18 yaşından küçükler için muvafakat name istenmektedir.
 • Yeşil (Özel) Pasaport başvurusu için öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü‘ne giriş yaparak nüfus müdürlüğünden randevu almanız gerekmektedir.

Türk Bordo Pasaportu Nasıl Alınır?

Türk Bordo Pasaportunun nasıl alınacağına dair detaylar aşağıda listelenmiştir.

 • Türk Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
 • Devlet hizmetinde çalışmayan her Türk vatandaşının Bordo pasaportu alma hakkı vardır.
 • Bordo (Normal) Pasaport başvurusu için gerekli belgeler, nüfus cüzdanı, 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport harcı ve defteri, harç dekontu, 18 yaş altı için muvafakat name, öğrenciler için öğrenci belgesi gerekmektedir.
 • Bordo (Normal) Pasaport başvurusu için öncelikle Nufüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne giriş yaparak nüfus müdürlüğünden randevu almanız gerekmektedir.

Türk Gri Pasaportu Nasıl Alınır?

Gri Türk Pasaportu almanın detayları aşağıda listelendiği gibidir.

 • Türk Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
 • Gri pasaport, devlet adına yurt dışına gönderilen ancak diplomatik (siyah) veya özel (yeşil) pasaportu olmayan kişilere verilmektedir. Gri pasaportun kişisel iş veya tatil amaçlı kullanılması mümkün değildir.
 • Gri pasaport için gerekli belgeler, hizmet pasaportu talep formu, nüfus cüzdanı, 2 adet biyometrik fotoğraf, vesikalık ,ücret dekontu, öğrenciler için öğrenci belgesi, reşit olmayanlar için muvafakat name gerekmektedir.

Türk Siyah Pasaportu Nasıl Alınır?

Siyah Türk Pasaportu almanın detayları aşağıda listelendiği gibidir.

 • Türk Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
 • Devletin üst kademelerinde görev yapan kişilere ve ailelerine belirli şartlarla siyah pasaport verilmektedir.

Türk Pasaportu Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Umuma Mahsus (Bordo) pasaport için gerekli belgeler nüfus cüzdanı veya geçici nüfus cüzdanı, 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport harcı ve defter harcı dekontu (25 yaş altı öğrencilerden ücret alınmaz), reşit olmayanlar için muvafakat name ve engelli bireyler ve öğrenciler için bir öğrenci belgesi. Yeşil pasaport için İçişleri Bakanlığı’na özel pasaport talep yazısı, nüfus cüzdanı aslı, küçükler için muvafakat name, çalıştıkları kurumdan imza sirküleri ve emekliler için emekli olduklarını gösteren belge istenmektedir. Siyah (diplomatik) ve gri pasaportlar için T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yapılmak suretiyle gerekli şartlar yerine getirilmektedir.

Türk Pasaportu Almak İçin Nereye Gidilir?

Türk pasaportu başvurusu için gerekli tüm şartlar sağlandıktan sonra gerekli evraklar hazırlanılmaktadır. Türk pasaportu alabilmek için başvuru yapılması gerekmektedir. Randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’​​​​den veya 199 numaralı telefondan yapılmaktadır. Türkiye içinde başvuru yapılacak ise özel (yeşil) ve hizmet damgalı pasaportlar için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine ve Umuma Mahsus (Bordo) pasaportlar için İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapılmaktadır. Türkiye dışından başvuru yapılması halinde başvuru Türkiye’nin dış temsilciliklerinden yapılmaktadır.

Türk Pasaportu Alma Ücreti Nedir?

Türk pasaportu almak için gereken ücretler pasaport harcı ve defter tutma harcıdır. Pasaport ücretleri ve defter ücretleri pasaport süresine göre değişmektedir. Sırasıyla pasaport ücretleri ve masrafları; aşağıda listelendiği gibidir.

Dönem Ücret Defter Toplam
6 ay 18,60 ABD doları 15 ABD doları 33,60 ABD doları
2 Yıl 24,20 ABD doları 15 ABD doları 39,20 ABD doları
3 Yıl 30,20 ABD doları 15 ABD doları 45,20 ABD doları
4-10 Yıl 40,40 ABD doları 15 ABD doları 65,40 ABD doları

 

Belirtilen tutarlar 2021 yılı için geçerlidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl güncellenmektedir. Özel ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harçtan muaftır. Pasaport defteri ve ücreti; Vergi dairesi müdürlükleri, PTT Şubeleri, anlaşmalı bankalar veya Gelir İdaresi Başkanlığı‘nın ​​​​internet adresi üzerinden ödenebilmektedir.

Türk Pasaportunun Faydaları Nelerdir?

Gerekli şartları sağlayan kişiler kısa sürede Türk pasaportuna sahip olabilmektedir. 100’den fazla ülkeye vizesiz seyahat edebilirsiniz. 26 Schengen ülkesine kolayca girebilirsiniz. Türk vatandaşı olup Türk pasaportu alanlar Türkiye’de birçok hakka sahiptir. Devlet üniversitelerinde ücretsiz eğitim, hukuk, sağlık hizmetleri, emeklilik programları gibi haklara sahiptirler. Oturma iznine gerek yoktur. Türk pasaportu almak için Türk vatandaşı olacağından Türkiye’de bu ve benzeri haklardan yararlanmak mümkündür. Türkiye, altyapı projelerinde benzeri görülmemiş bir büyümeye tanık olan, yabancı yatırımları çeken, yabancı sermayeyi çeken gayrimenkul yatırımlarını destekleyen, gelişen sanayi, ticaret ve tarım sektörü, ihraç ettiği ürünler, bölgesel pazarlarda edindiği seçkin bir konuma sahip uluslararası seviyede modern bir ülkedir. Türk vatandaşı olduktan sonra Türk pasaportuna sahip olmanın avantajları vardır ve bunlardan diğeri de birçok ülke Türk pasaportu sahiplerine kolay şartlarda vize vermektedir. Geçici pasaport sahibi Türk vatandaşları 111 ülkeye vizesiz veya kapıda vize alarak seyahat edebilmektedirler.

Türk Pasaportu ile Türkiye’de Gayrimenkul Almak Mümkün mü?

Evet. Türk Pasaportu ile Türkiye’de gayrimenkul satın almak mümkündür. Türk pasaportu olan bir kişi Türk vatandaşı olduğu için her türlü hakka sahiptir. Ayrıca, Türkiye’de en az 400.000 ABD Doları tutarında gayrimenkul satın alan veya 500.000 ABD Doları ve üzerinde yatırım yapan yabancı uyruklulara Türk vatandaşlığı verilmektedir. Yabancı uyrukluların Türkiye’den gayrimenkul satın alabilmeleri kanunda düzenlenmiştir. Taşınmaz mülk satın almak için Türk Vatandaşlığı şartı ve Türkiye’de oturma izni şartı aranmaz. Bu nedenle, yabancı uyruklular Türk pasaportu olmadan Türkiye’de gayrimenkul sahibi olabilmektedirler. Yabancılar yasal sınırlamalara uymak kaydıyla Türkiye’de işyeri olarak kullanmak veya kalmak için gayrimenkul satın alabilmektedirler. Yabancıların gayrimenkul satın almadan önce bölgedeki askeri makamlardan da izin alması gerekmektedir. Yabancıların gayrimenkul ediniminde dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Alınacak evin ipotek veya haciz gibi satışını engelleyen bir durum olup olmadığı öğrenilmelidir. Resmi işlemler tapu dairelerinde yapılmalıdır. Tapu harcı, alıcı ve gayrimenkul sahibi tarafından ödenmektedir.

Türk Pasaportu ile Hangi Ülkelere Gidebilirim?

Aşağıda vizesiz veya Türk pasaportu ile kapıda vize başvurusu ile gidilebilecek ülkeler listelenmiştir.

 • Antigua ve Barbuda
 • Arjantin
 • Arnavutluk
 • Azerbaycan
 • Bahama
 • Bahreyn
 • Barbados
 • Belarus
 • Belize
 • Bolivya
 • Bosna Hersek
 • Botsvana
 • Brezilya
 • Britanya Virjin Adaları
 • Brunei Sultanlığı
 • Dominika
 • Dominik Cumhuriyeti
 • Ekvador
 • El Salvador
 • Endonezya
 • Ermenistan
 • Esvatini
 • Fas
 • Fiji
 • Fildişi Sahili
 • Filipinler
 • Guatemala
 • Güney Afrika Cumhuriyeti
 • Güney Kore
 • Gürcistan
 • Haiti
 • Honduras
 • Hong Kong
 • İran
 • Irak
 • Jamaika
 • Kamboçya
 • Karadağ
 • Katar
 • Kazakistan
 • Kırgızistan
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • Komorlar
 • Kolombiya
 • Kosova
 • Kosta Rika
 • Kuveyt
 • Kuzey Makedonya
 • Laos
 • Lübnan
 • Madagaskar
 • Makao Özel İdari Bölgesi
 • Maldivler
 • Malezya
 • Mauritius
 • Meksika
 • Moldova
 • Moğolistan
 • Nepal
 • Nikaragua
 • Özbekistan
 • Palau Cumhuriyeti
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları
 • Samoa
 • Sao Tome ve Principe
 • Aziz Lucia
 • Seyşeller
 • Sırbistan
 • Singapur
 • Sudan
 • Suriye
 • Şili
 • Tacikistan
 • Tayland
 • Tayvan Tongası
 • Trinidad ve Tobago
 • Tunus
 • Tuvalu
 • Ukrayna
 • Umman
 • Uruguay
 • Ürdün
 • Vanuatu
 • Venezuela
 • Zambiya
 • Zimbabve

Türk Pasaportu ile Hangi Ülkelere Vizesiz Gidebilirim?

Türk Pasaportu ile vizesiz gidebileceğiniz ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Andorra: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri Avrupa kıtasında yer alan Andorra’ya 90 gün süreyle vizesiz seyahat edebilmektedirler.
 • Antigua ve Barbuda: Kuzey Amerika’da Antigua ve Barbuda’ya 180 gün vizesiz giriş yapabilirsiniz.
 • Arjantin: Güney Amerika’da bulunan Arjantin’e 90 gün bordo pasaport ile seyahat edebilirsiniz.
 • Arnavutluk: Geçici pasaport sahiplerinin 90 günlük Arnavutluk seyahatleri için vize almalarına gerek yoktur
 • Azerbaycan: Sınır kapısından vize alarak 30 gün süreyle Azerbaycan’a seyahat edebilirsiniz.
 • Bahamalar: Kuzey Amerika’daki Bahamalar’ı vizesiz ziyaret edebilirsiniz. Ancak sınır kapısında turizm amaçlı seyahat ettiğinizi kanıtlamanız gerekmektedir. Kanıtlayabilirseniz Bahamalar’da 8 aya kadar kalabilirsiniz.
 • Bahreyn: Sınır kapısında 15 günlük vize alarak Bahreyn’i ziyaret edebilirsiniz.
 • Barbados: Kuzey Amerika’da Barbados’a 90 gün boyunca vizesiz girebilirsiniz.
 • Belarus: Belarus’a 30 gün boyunca vizesiz seyahat edebilirsiniz.
 • Belize: Kuzey Amerika’da Belize’ye umuma mahsus pasaport ile 90 gün vizesiz seyahat edebilirsiniz.
 • Bolivya: Güney Amerika’da yer alan Bolivya umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.
 • Bosna Hersek: Bosna Hersek’e gidecek umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Özellikle Saraybosna ziyareti için seyahatinizi ekonomik olarak planlayabilirsiniz.
 • Botsvana: Afrika kıtasından Botsvana’ya sadece bordo pasaportunuzla vizesiz giriş yapabilirsiniz.
 • Brezilya: Güney Amerika’nın popüler ülkesi Brezilya da 90 gün boyunca vizesizdir.
 • Dominik Cumhuriyeti: Dominik Cumhuriyeti Kuzey Amerika sınır kapısında yaklaşık 30 dolar için 30 gün geçerlidir. (2018)
 • Ekvador: Ekvador, Güney Amerika’da bulunanlara turistik seyahatler için 90 günlük muafiyet sağlamaktadır.
 • El Salvador: Kuzey Amerika’da bulunan El Salvador, umuma mahsus pasaport sahiplerine 90 gün vizesiz seyahat imkanı sağlamaktadır.
 • Endonezya: Asya kıtasında yer alan Endonezya’ya gitmek için sınırda 30 sefer yapabilirsiniz.
 • Ermenistan sadece bordo pasaport sahibi olarak ziyaret edilebilmekte ve 120 vize muafiyeti tanıyabilmektedir. Siyah, Gri, Yeşil Pasaportlar büyükbaba vizesine tabidir ve sınırda vize alamazlar.
 • Fas: Afrika kıtasının en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Fas’a 90 gün boyunca vizesiz seyahat edebilirsiniz. Fas’taki uçuş noktamız olan Kazablanka’ya uçak bileti arayabilirsiniz.
 • Fiji: Bir Okyanusya ülkesi olan Fiji’ye 90 gün boyunca vizesiz giriş izni vermektedir.
 • Fildişi Sahili: Afrika’da Fildişi Sahili’ne online seyahat edebilirsiniz
 • Filipinler: Umuma mahsus pasaport hamilleri Filipinler’e 30 gün süreyle vizesiz giriş yapabilmektedirler.
 • Filistin: Doğrudan Gazze’ye giderseniz Filistin’e 30 gün boyunca vizesiz seyahat edebilirsiniz. Ancak, İsrail üzerinden transit geçecekseniz, İsrail vizesi gereklidir.
 • Guatemala: Kuzey Amerika ülkesi 90 gün vizesiz giriş hakkı vermektedir.
 • Güney Afrika Cumhuriyeti: Sınır kapısında vize alarak 30 gün seyahat edebileceğiniz bir diğer Afrika ülkesi ise Güney Afrika Cumhuriyetidir.
 • Güney Kore: Asya kıtasındaki Güney Kore ziyaretiniz için vizesiz seyahat süresi 3 aydır.
 • Gürcistan: Gürcistan, Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceği ülkelerden biridir. Gürcistan 1 yıl süreyle vizesiz girişe izin vermektedir. Seyahatinizi planlamadan önce Gürcistan Gezi Rehberi yazılarımızı okumayı ve Tiflis uçak bileti aramayı unutmayın.
 • Haiti: Kuzey Amerika’da Haiti için kapıda 90 günlük vize alabilirsiniz. Not: Turist kartı adı verilen ve havaalanında 10 ABD doları karşılığında 90 gün boyunca kalmanızı sağlayan giriş vizesi alarak ülkeye giriş yapabilirsiniz. (2018
 • Honduras: Kuzey Amerika’da bulunan Honduras, 90 günlük vize muafiyeti geçerlidir.
 • Hong Kong: Hong Kong, 90 gün vizesiz girişe izin vermektedir. Tek şart umuma mahsus pasaportun 6 ay geçerli olmasıdır.
 • Irak: Irak 10 günlük kapıda vize veren ülkeler arasında yer almaktadır.
 • İran: İran, Türk vatandaşlarının vizesiz 90 gün seyahat etmesine izin vermektedir.
 • Jamaika: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle Kuzey Amerika ülkesi Jamaika’ya vizesiz giriş yapabilmektedirler.
 • Japonya: Japonya, Türk vatandaşlarının vizesiz 90 gün seyahat etmesine izin veren ülkeler arasında yer almaktadır.
 • KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk vatandaşlarının nüfus cüzdanı ile vize almadan seyahat edebilecekleri bir diğer ülkedir. KKTC ‘ye gitmek için pasaporta ihtiyacınız yoktur.
 • Kamboçya: Asya kıtasında yer alan Kamboçya, umuma mahsus pasaport hamillerine 30 gün süreyle kapıda vize vermektedir.
 • Karadağ: Karadağ, 90 günü geçmeyecek şekilde 180 gün içinde 90 gün vizesiz seyahat sunmaktadır.
 • Katar: Katar umuma mahsus pasaport hamillerine 30 gün süreyle vizesiz giriş muafiyeti tanımaktadır.
 • Kazakistan: Umuma Mahsus Pasaport hamillerine 30 gün süreyle vizesiz giriş muafiyeti veren ülkeler arasında Kazakistan da yer almaktadır. Almatı uçak biletinizi erken ayırtmayı ve vizesiz tatilinizi daha da ucuza getirmeyi unutmayın.
 • Kenya: Afrika kıtasında Kenya’ya çevrimiçi bir vize alarak seyahat edebilirsiniz.
 • Kırgızistan: Kırgızistan, Türk vatandaşlarına 1 ay süreyle vize muafiyeti sağlamaktadır. Bişkek uçak bileti alarak Kırgızistan gezinizi planlamaya başlayabilirsiniz.
 • Kolombiya: Güney Amerika’da Kolombiya’ya 90 gün boyunca vizesiz seyahat edebilirsiniz
 • Komorlar Federe İslam Cumhuriyeti: Komorlar Federe İslam Cumhuriyeti’ne sınır kapısından vize alarak girebilirsiniz.
 • Kosova: Kosova, 180 gün içinde 90 günü aşmayan bir süre için vize muafiyeti sağlamaktadır. Başkent Priştine gezisi için uçak biletinizi erken alarak daha fazla tasarruf edebilirsiniz.
 • Kosta Rika: Bir Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika, umuma mahsus pasaport hamillerine 180 gün içerisinde 90 günü geçmemek kaydıyla vize muafiyeti tanımaktadır.
 • Lübnan: Lübnan, 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyetine izin veren ülkeler arasında yer almaktadır.
 • Madagaskar: Kapıda vize alarak 90 gün süreyle Madagaskar’a giriş yapabilirsiniz.
 • Makao: Makao, 30 gün süreyle vize gerektirmeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.
 • Makedonya: Makedonya’ya seyahat etmek için 90 günlük vizeye ihtiyacınız yoktur. Üsküp’e uçak bileti alarak vakit kaybetmeden tatile gidebilirsiniz.
 • Maldivler: Maldivler, umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün süreyle vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.
 • Malezya: Bordo pasaportlu Türk vatandaşlarından 90 gün süreyle vize istemeyen bir diğer ülke de Malezyadır.
 • Mauritius: Bir Afrika ülkesi olan Mauritius, 30 güne kadar vizesiz seyahat imkanı sunmaktadır.
 • Meksika: Hava yoluyla giriş yapmak koşuluyla, çevrimiçi vize alarak Meksika’ya 30 gün boyunca seyahat edebilirsiniz.
 • Moğolistan: Moğolistan, 30 gün süreyle vize gerektirmeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.
 • Moldova: Moldova umuma mahsus pasaport hamillerine 90 gün süreyle vize muafiyeti tanımaktadır.
 • Nikaragua: Nikaragua, Türk vatandaşlarına 90 gün boyunca vizesiz seyahat hakkı tanımaktadır.
 • Niue: Okyanusya’daki Niue ülkesine 30 gün boyunca vizesiz seyahat edebilirsiniz.
 • Özbekistan: Özbekistan 30 gün boyunca vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler arasında yer almaktadır.
 • Palau: Okyanusya kıtasında yer alan Palau’ya vizesiz süresiz seyahat edebilirsiniz.
 • Panama: Panama, Türk vatandaşlarına 6 ay vizesiz seyahat sağlamaktadır.
 • Paraguay: 90 günü geçmemek kaydıyla 180 gün içinde Paraguay’a seyahat edebilirsiniz.
 • Peru: Peru, 90 günü geçmemek kaydıyla 180 gün içerisinde seyahat edebileceğiniz ülkeler arasında yer almaktadır.
 • Ruanda: Ruanda’ya online vize alarak seyahat edebilirsiniz. Online vize 4 iş günü içerisinde hazırlanmaktadır.
 • Samoa: Bir Okyanusya ülkesi olan Samoa’ya 60 gün boyunca kapıda vize alarak giriş yapabilirsiniz. Yanınızda 2 adet vesikalık kart getirmeyi unutmayınız.
 • Sao Tome ve Principe: Türk vatandaşları 15 gün boyunca vizesiz seyahat edebilmektedir.
 • Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları, 180 gün içerisinde 90 günü geçmemek kaydıyla vize muafiyetine başvuran ülkeler arasındadır.
 • Saint Lucia: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri Saint Lucia’ya 6 hafta süreyle vizesiz giriş yapabilmektedirler.
 • Saint Vincent ve Grenadinler Adaları: Saint Vincent ve Grenadinler Adaları 90 gün boyunca vizesiz seyahat edebileceğiniz ada ülkeleri arasındadır.
 • Senegal: Senegal’e online vize alarak kolayca girebilirsiniz.
 • Seyşeller: Seyşeller’e gitmek istiyorsanız 90 günlük vizeye ihtiyacınız yoktur.
 • Sırbistan: Bir Balkan ülkesi olan Sırbistan, 90 günü geçmemek kaydıyla 180 gün içerisinde vizesiz seyahat hakkı vermektedir. Başkent Belgrad uçak biletinizi beklemeden alabilirsiniz.
 • Singapur: Singapur, 90 gün süreyle vize gerektirmeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.
 • Sri Lanka: Sınır kapısından vize alarak veya online vize başvurusu yaparak 30 gün boyunca Sri Lanka’ya seyahat edebilirsiniz.
 • Suriye: Suriye, ilk giriş tarihinden itibaren her 6 ayda bir 90 günlük vize muafiyeti vermektedir.
 • Svaziland: Svaziland, 30 gün süreyle vize gerektirmeyen Afrika ülkeleri arasında yer almaktadır.
 • Şili: Türk vatandaşları 90 gün süreyle Şili’ye vizesiz girebilmektedirler.
 • Tacikistan: Pasaport sahipleri Tacikistan’a online olarak 60 gün boyunca seyahat edebilmektedirler.
 • Tanzanya: 90 gün vize veren Tanzanya’ya sınır kapısında 50$ (2018) ödeyerek seyahat edebilirsiniz.
 • Tayland: Tayland, 30 gün boyunca vize gerektirmeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.
 • Tayvan: Kapıda vize alarak Tayvan’a 30 gün giriş yapabilirsiniz. Yanınızda sadece 2 adet vesikalık fotoğraf getirmeyi unutmayınız.
 • Togo: Togo için kara hudut kapılarından ve Lomé Havalimanı’ndan vize alınabilmektedir.
 • Tonga: Okyanusya ülkesi Tonga’ya seyahat etmek için 31 günlük kapıdan kapıya vize alabilirsiniz.
 • Trinidad ve Tobago: Türk vatandaşına 30 günlük vize muafiyeti tanımaktadır.
 • Tunus: Tunus’a 90 gün boyunca vizesiz seyahat edebilirsiniz
 • Turks ve Caicos Adaları: Turks ve Caicos Adaları da Türk vatandaşlarına 90 gün süreyle vize muafiyeti sunmaktadır.
 • Tuvalu: Okyanusya’daki Tuvalu’ya vizesiz süresiz olarak seyahat edebilirsiniz
 • Ukrayna: Ukrayna, Türk vatandaşlarının çipli ve fotoğraflı kimlik belgesi ile seyahat edebileceği ülkeler arasında yer almaktadır. Ayrıca pasaport ile giriş yapıldığında 60 güne kadar vize gerekmemektedir.
 • Umman: Umman’a gitmek için sınır kapısında 30 günlük vize alabilirsiniz.
 • Uruguay: Güney Amerika ülkesi Uruguay’a 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilirsiniz
 • Ürdün: Ürdün, Türk vatandaşlarına 180 gün içerisinde 90 günü geçmemek kaydıyla vize muafiyeti sağlamaktadır.
 • Vanuatu: Bir Okyanusya ülkesi olan Vanuatu’ya 30 gün boyunca vizesiz seyahat edebilirsiniz.
 • Venezuela: Umuma Mahsus Pasaport hamillerinden 90 güne kadar seyahatlerinde Venezuela vize talep etmemektedir.
 • Britanya Virjin Adaları: 30 güne kadar vizesiz seyahat sağlamaktadır.
 • Zambiya: Doo’da vize alarak 30 gün boyunca Zambiya’ya seyahat edebilirsiniz.
 • Zimbabve: Zimbabve’ye online vize alarak girebilirsiniz. Vize 2 gün içinde hazırlanmaktadır.

Kimler Türk Pasaportu Alabilir?

Türk vatandaşı olan herkes, gerekli başvuru koşullarını sağlayarak Türk pasaportu alma hakkına sahiptir. Umuma mahsus (Bordo) pasaport almak için herhangi bir özel şart aranmaz. Yeşil, siyah ve gri pasaportlar için şartlar daha önce belirtildiği gibidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar Türk pasaportu alamazlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduktan sonra Türk pasaportu (Bordo Pasaportu) almak mümkündür. Sadece kanunla belirlenen kriterlere uymayan vatandaşlar pasaport alamazlar. Kamu görevinden ihraç edilen kamu çalışanları, kapatılan dernekler, okullar, şirketler, vakıflar vb. tüm yasal kuruluşlardaki çalışanlar pasaport alamazlar.

Yorum yapın