Emlak Vergisi Nasıl Düşürülür?

Türkiye’de mülk sahiplerinin ödemekle yükümlü oldukları bir emlak vergisi vardır. Bu vergi türü temel anlamda servet vergisi olarak görülmekte ve kişinin sahip olduğu arsa, arazi, bina gibi servet ve gayrimenkul yatırımlarını tamamen kapsamaktadır.

Türkiye’de hatırı sayılır bir zenginliğin göstergesi olan bu vergi türü, devlet ve halk açısından uygulamada önemli bir yere sahiptir. Son dönemde emlak vergisi beyannamesi verme prosedürü kaldırılmış, mükelleflerin malları ile ilgili beyanları “Emlak Vergisi Bildirim Formu” ile tespit edilebilir hale getirilmiştir. Bu bildirim formunda mükellefin kimlik, adres, tapu ve vergi bilgileri yer alırken, formda önemli bir bilgi verilmemektedir. Dolayısıyla bu form tek başına beyanname almak için yeterli görülmemektedir. Beyanname için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir:

  • Türk vergi numarası
  • Pasaportun noter tasdikli ve tercüme edilmiş bir kopyası
  • Mülk değerlendirme raporu
  • Dört biyometrik fotoğraf

Belediyeden alanında uzman kişiler yukarıdaki bilgilere göre mükellefi değerlendirmektedir, bu beyannamelerdeki rapora göre her dört yılda bir gerekli güncellemeleri onaylamakta ve bir sonraki yıl için vergi değerini hesaplamaktadırlar. Vergiler, mülk tipi, büyük ve küçük şehirler ve bina kategorisine göre hesaplanmaktadır. Taşınmaz Kültür Mirasının Korunmasına Katkı, emlak vergisinin %10’u oranında uygulanmaktadır.

Bunun dışında bir binanın hem maliki hem de intifa hakkı sahibi varsa, binanın borçlarından intifa hakkı sahibi sorumludur. Ortak haklarla bina sahibi olanların borçları payları oranında belirlenmektedir. Ortak mülkiyetteki paylar belirlendiğinden, sorumluluk paylarla orantılı olarak ortaya çıkmaktadır. Bir ortak olması durumunda, bir zincirdeki vergilendirmeden mal sahipleri sorumludur. Türkiye’deki vergi kanunları, ülkede gerçekleştirilen tüm sınai, ticari ve mesleki işlemlerin Türk KDV’sine tabi olduğunu belirtmektedir. Ancak, aşağıdaki durumlarda muaf tutulabilmektedir:

  • Her yabancı yatırımcının ilk mülkü, daha önce Türkiye’de ikamet etmemiş olmaları koşuluyla KDV’den muaftır,
  • Mülk satıcısı bir şirketse (gayrimenkul sektörü dışında) ve mülkü iki yıldan uzun süredir elinde tutuyorsa,
  • Sahip/satıcı herhangi bir ticari faaliyette bulunmuyorsa.

Peki, bu yazıda her yıl ödemek zorunda olduğumuz emlak vergisini düşürmenin mümkün olup olmadığını öğrenelim.

1. Sınırlı Konut İyileştirme

Türkiye’de emlaktan elde edilen tasarruf ve kazançlar için yıllık vergi ödemek zorundasınız. Bu vergi türü servet vergisi olarak da bilinmektedir. Satın aldığınız mülkte yapacağınız değişiklik ve yenilikler, mülkünüzün değeri dolaylı olarak arttığı için mülkünüzden elde edeceğiniz geliri arttırmaktadır. Satın aldığınız mülkte yenilik yaparken belirli bir limit belirlerseniz ödediğiniz vergi miktarını da azaltabilirsiniz.

2. Vergi Muafiyetine Uygun Olup Olmadığınızı Kontrol Edin

Vergi muafiyeti olması veya sahip olmak, vergi faturanızı düşürmenin bir yolu gibi görünmektedir, ancak vergi muafiyeti bazen can sıkıcı olabilmektedir. Türkiye’ye yurt dışından gelen bir yatırımcı iseniz veya yurt içinde mülk satın alıp vatandaşlık kazanarak ülkeye katkı sağlamak istiyorsanız, bazı şartları yerine getirmeniz ve vergiden muaf olmanız mümkündür. Diğer bir olasılık ise ülke içinde belirli bir standart kuralı sağlayan bir mülk satın alırsanız vergiden muaf olabilirsiniz, ancak kurallar çok değişken olduğundan, satın alma sürecini emlakçılarımız ile detaylı bir şekilde araştırmanızı tavsiye ederiz.

3. Yakındaki Evlerin Değerini Araştırın

Ev satın almadan önce, emlakçılarımıza, ziyaret ettiğiniz veya incelediğiniz evlerin mahallelerindeki diğer mülklerin değerini araştırarak ne kadar vergi ödemeniz gerektiğini hesaplatabilirsiniz. Bu sayede yıllık ödemeniz gereken vergi tutarını bilerek satın alabilir ve bu işlemden kazanç sağlayabilirsiniz.

4. Değerleme Uzmanlarından Yardım Alın

Her yazımızda değindiğimiz bir konu olan bir mülkü satın almadan önce değerlendirmek çok önemlidir çünkü satın aldıktan sonra size fark edilebilecek sürprizleri önlemekte ve yatırımı ve dolayısıyla karı hesaplamanızı sağlamaktadır. Bu kapsamda, net vergi ödeme tutarı, yıllık gayrimenkul değerlemesi ve konutun ödeyeceği tutar üzerinden hesaplanabilmektedir. Bu hesaplama için evin özelliğine, şekline, konumuna ve daha birçok faktöre bağlı olarak araştırma yapılmaktadır.

5. Vergi Şikayetlerini Dosyalayın

Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukuk sistemine göre, Türkiye’de mükellefler ile devlet arasındaki vergi davalarının düzenlenmesi bir dizi ayrıntılı kanun ve yönetmelikle düzenlenmektedir.

Prensip olarak, Türk vergi rejimi, bireysel vergi mükelleflerinin vergilendirilebilir gelirlerini beyan etmekten sorumlu olduğu bir öz değerlendirme sistemine dayanmaktadır. Mükellefler, belirli bir gelir türünün vergiye tabi olup olmadığını ve bunu ne zaman Vergi Dairesine beyan etmeleri gerektiğini belirlemelidir.

Bu anlamda emlak satın alırken vergi beyannamesi yaparak olası ekstra ücretlerden kurtulabilir ve sadece ham vergi ücretini ödeyebilirsiniz.

6. Vergi Faturalarınızı Kontrol Edin

Herhangi bir karışıklık veya hatadan kaçınmak için tüm yıllık vergi belgeleriniz düzenli olarak kontrol edildi mi? Unutmayın ki Türkiye’de bir evin değeri sadece evin içi ile ilgili değildir, konumu, mahallesi ve çeşitli özellikleri nedeniyle fiyat değer olarak artabilmektedir. Bu takip sayesinde hem vergi durumunuzu kontrol altına alabilir hem de evinizin satışında sağlanacak tutardaki artışı belirleyebilirsiniz.

Türkiye’de Cari Emlak Vergileri Ne Kadardır?

Türkiye’de emlak vergisi, mülkün türüne ve bulunduğu şehre göre değişmekte ve %0,1 ile %0,6 arasında değişmektedir. Bu nedenle, büyük şehirlerin yakınındaki apartmanlar veya binalar gibi sıradan mülkler için%0,2 vergi uygulanmaktadır. Türkiye’de büyük belediyelerde sahip olunan mülkler için emlak vergisi oranı yıllık %0,4 olarak belirlenmiştir. Türkiye’de büyük şehirlerdeki konutlar yıllık %0,2 oranında emlak vergisine tabi iken, çevredekiler %0,1 oranında vergiye tabidir.

Türkiye’de Emlak Vergisi Ödenmesi Zorunlu mudur?

Türkiye’de bir mülk kiralamaktan elde edilen gelir, ülkede vergiye tabidir. Yabancı olsun olmasın mülk satın alanlar da gerekli vergileri ödemekle yükümlüdür. Türkiye’de uygulanan vergilerle ilgili mevzuat emlakçılarımız ile sizlere daha detaylı anlatılabilmektedir. Uzmanlarımız, Türkiye’de yatırım yapmak isteyenler için gerekli hukuki tavsiyeleri de verebilmektedirler.

Türkiye’de Emlak Vergisi Ödenmezse Ne Olur?

Emlak vergisinin ödenmemesi durumunda bazı ceza prosedürlerinin geçerli olduğunu bilmelisiniz. İlk aşamada belli bir oranın ödenmesinde gecikme olursa ceza eklenecektir. Gecikme durumunda toplam vergi değerinin yüzde 1,40’ı oranında para cezası olarak eklenecektir.

Bu ceza silinemez, ödenmediği her yıl eklenmekte, zamanaşımına uğraması halinde bu verginin indirilemeyeceği kanunda düzenlenmekte ve dava konusu karar için Türk mahkemelerine havale edilmektedir. Kanun, vergi başlangıç ​​tarihinin dikkate alınacağını belirtmektedir.

Türk Vergi Dairesi Nedir?

Türk Vergi Dairesi, Türkiye’de vergi kanunlarının yönetilmesinden ve uygulanmasından sorumlu devlet kurumudur. Bireylerden ve işletmelerden vergi toplamanın yanı sıra vergi yasalarına ve düzenlemelerine uyumunu uygulamaktan sorumludur. Türk Vergi Dairesi, vergi politikasının oluşturulmasında ve vergi yasa ve yönetmeliklerinin geliştirilmesinde de rol oynamaktadır. Hükümetin finansal sisteminin önemli bir parçasıdır ve ülkenin ekonomik kalkınmasının desteklenmesinde kritik bir rol oynamaktadır.

Türk Vergi Dairesi, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV) ve diğer çeşitli vergi ve harçlar dâhil olmak üzere çeşitli farklı vergilerin tahsil edilmesinden sorumludur. Aynı zamanda vergi teşvikleri ve muafiyetlerinin yanı sıra bireylerin ve işletmelerin borçlu olduğu vergilerin tahsilatını da yönetmektedir. Türk Vergi Dairesi, vergi kanun ve yönetmeliklerinin uygun şekilde uygulanmasını ve vergilerin etkin ve verimli bir şekilde toplanmasını sağlamak için diğer devlet kurumları ve birimleriyle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Ayrıca, bireylere ve işletmelere vergi yükümlülüklerini anlamalarına yardımcı olmaları ve vergi yasalarına ve düzenlemelerine uymalarını sağlamaları için rehberlik ve yardım sağlamaktadır.

Yorum yapın