Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı: Süreci ve Rehberi

Türkiye, stratejik bir konuma sahip kıtalararası bir ülkedir. Konumu, sadece önemli bir turistik destinasyon olmasına değil, aynı zamanda mevcut ulaşım bağlantıları sayesinde Doğu ve Batı pazarları arasında önemli bir bağlantı olmasına da olanak tanır. Türkiye, stratejik konumu, önemli ticaret merkezleri ve fırsatları, ileri modern teknolojisi ve uluslararası bağlantısı ile öne çıkmasının yanı sıra, vatandaşlık programlarına yaptığı mükemmel yatırımlarla da tanınmaktadır. Vatandaş olmanın getirdiği sayısız fayda nedeniyle birçok yabancı, Türk vatandaşı olma fikrine ilgi duymaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti, Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılar için yeni kanunlar ve düzenlemeler yapmıştır. Türk vatandaşlığının avantajları ve nasıl Türk vatandaşı olunacağı hakkında daha fazla bilgi almak için Realty Group’un deneyimli ekibi bu yatırım sürecini gerçekleştirme yolculuğunuzda size destek olacak ve her adımda size kolaylık sağlayacaktır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşı Olma Şartları Nelerdir?

Türk vatandaşlığına geçmenin en yaygın yolu yatırımdır. Yabancılar, ülkeye yatırım yaparak Türk vatandaşı olma imkanına sahiptir. Bu olanak, yatırımcıya belirli belgeler sunarak ve belirlenmiş makamlar aracılığıyla belirli bir yasal prosedürü izleyerek Türk vatandaşlığına başvurma hakkı verir.

Belirtilen şartları taşıyan her yabancı, Bakanlığa teklifte bulunmak ve kanun kapsamında Bakanlar Kurulu kararını beklemek suretiyle vatandaşlık kazanabilir.

Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığının şartları aşağıda sıralanmıştır:

1. En Az 400.000 Dolar Değerinde Bir Mülk Satın Alma

400.000 $ ve üzerinde bir taşınmaz satın almak ve bu taşınmazın 3 yıl satılmayacağına dair tapu sicil müdürlüğünden düzenlenecek şerh yapılması.

2. En Az 500.000$ Değerinde Bir Sermaye Yatırımı

Türk Vatandaşlığına başvuru yapmanın en yaygın yollarından bir diğeri ise 500.000 dolar veya daha fazla sermaye yatırımı yapmaktır.

3. En Az 50 Kişilik İstihdam Yaratın veya 500.000 Dolar Sermayeli Bir Firma Kurun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, bir yabancının en az 50 kişiye istihdam yaratması halinde, yatırımcının yatırımlarıyla vatandaşlık kazanabileceği kararlaştırılmıştır.

4. Bir Türk Banka Hesabına 500.000 dolar veya Eşdeğeri Mevduat

Türk bankalarına 500.000 dolar veya karşılığı döviz veya Türk Lirası yatıran kişi, en az 3 yıl çekmemek kaydıyla aynı imkana sahiptir.

5. En Az 500.000 dolar Değerinde Dahili Olarak Tutulan Kamu Borcunu Satın Alın

Nitelikli yatırımcılar tarafından en az riskle ve genellikle devlet güvencesi ile alınıp satılan menkul kıymetlere borçlanma araçları denir. 500.000 dolar ve üzerindeki devlet borçlanma araçlarının alımına ilişkin tespit “Hazine ve Maliye Bakanlığı” tarafından yapılır.

6. Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı veya Sermaye Yatırım Fonu Katılma Payı

En az 500.000 dolar veya karşılığı döviz veya Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payını veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını satın alarak en az 3 yıl elinde tutmayı taahhüt eden kişi de bu kapsamda vatandaşlık hakkı kazanır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı İçin Gerekli Evraklar

Yatırım yoluyla Türk vatandaşı olabilmek için belirli belgeler gerekmektedir. Buna göre, başvuru öncesinde aşağıdaki belgelerin tamamlanması gerekmektedir:

 • İlgili başvuru formu,
 • Hangi ülkenin vatandaşı olduğuna dair o ülkeden alınan kimlik belgesi,
 • Yabancı ile evli ise eşinin kimlik belgesi, 18 yaşından küçük çocukları varsa kimlik belgeleri,
 • Aile bireyleri ile aile bağlarını kanıtlayan belgeler (evlilik cüzdanı vb.),
 • Diğer aile bireylerinin vesikalık fotoğrafları,
 • Doğum belgesi,
 • Başvuru yapan yabancının eşi veya diğer yakınları Türk vatandaşı ise kimlik fotokopileri ve ikametgah bilgileri,
 • Başvuru öncesi yapılan ödemeye ilişkin belge, dekont vb.

Bu belgeler dışında yabancıların gayrimenkul satın alma işlemleri için gerekli olan başka belgeler de bulunmaktadır. Belgeler aşağıda listelenmiştir:

 • Taşınmazı alacak yabancının pasaportu ve fotokopisi ile Türkçe tercümesi,
 • Yetkili bir gayrimenkul değerleme şirketinden alınmış gayrimenkul değer belgesi,
 • Taşınmazın konut veya işyeri olması durumunda zorunlu deprem sigortası poliçesi,
 • Gayrimenkulü satan kişinin bir adet biyometrik fotoğrafı, alıcının 2 adet biyometrik fotoğrafı,
 • Yabancı, Türkçe konuşamıyorsa yeminli bir kamu tercümanı bulunmalıdır,
 • Gayrimenkul satışı vekaleten yapılıyorsa vekaletname aslı. Vekaletname Türkiye’de düzenlenmezse yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilir.

Gayrimenkul alımı kesinleştikten sonra kısa dönem ikamet izni başvurusu yapılması gerekmektedir. Kısa dönem ikamet izni başvurusu için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır:

 • İkamet iznini içeren başvuru formu,
 • Pasaportun geçerlilik süresinin talep edilen ikamet izni süresini en az 60 gün aşması kaydıyla pasaport aslı ve ilgili sayfalarının fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş en az 4 adet biyometrik fotoğraf,
 • Talep edilen ikamet süresini kapsayan geçerli bir sağlık sigortası poliçesi,
 • Başvuru ücreti ödeme dekontu ve gerekli değerli evraklar,
 • Satın alınan gayrimenkulün tapu kayıt belgesi.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşı Olmanın Diğer Yolları Nelerdir?

Türk Vatandaşlığı Kanunu, vatandaşlığın iki şekilde elde edilebileceğini açıkça belirtmektedir; doğumla veya daha sonra edinerek. Doğuştan Türk vatandaşı olmak, kişinin doğum yeri veya anne ve babası ile olan vatandaşlık bağı ile ilgili bir durumdur.

Bunun dışında vatandaşlık kazanmanın yolu sonradan edinmektir. Satın alma sonrası da çeşitli şekillerde olabilir. Buna göre sonradan kazanma yollarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Yetkili makam kararı ile Türk Vatandaşlığının kazanılması
 • Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması
 • Evlat edinme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması

Diğer edinim yollarına kısaca değinmek gerekirse:

 • Türk vatandaşlığını bir şekilde kaybedenlerin Türk vatandaşlığını yeniden kazanma imkanı düzenlenmiştir,
 • Seçim şeklinde, ebeveynlerinin vatandaşlık değişikliği nedeniyle vatandaşlık haklarını kaybedenlere tanınan bir hak var ve buna göre Türk vatandaşlığından kendi aleyhine çıkanlar seçim usulüyle Türk vatandaşlığına dönebileceklerdir,
 • Ayrıca bazı önemli şahsiyetler, belirli özelliklere sahip kişiler, genel vatandaşlığa alınma şartlarını taşımasalar dahi istisnai olarak vatandaşlığa alınabilirler.

Eş ve Çocuklar için Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Eşiniz (kocanız veya karınız) ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler (başvuru sırasında 18 yaşından küçük çocuklar) vatandaşlık için uygundur. Eşcinsel evlilikler, çok eşlilik ve diğer ilişki biçimleri Türkiye’de yasa dışıdır. Sonuç olarak bir eşin karşı cinsten olması ve çiftin yasal olarak evli olması gerekir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak Ne Kadar Sürer?   

400.000 dolar ve üzerinde gayrimenkul satın alarak, en geç 2-4 ay arasında değişen sürelerde Türk vatandaşlığına başvurma hakkı sağlanmaktadır. Duruma göre bu süre daha da kısalabilir. Vatandaşlık başvuruları için gerekli belgelerin eksiksiz olması gerekiyorsa, makul bir süre içerisinde işlem tamamlanır. Aksi takdirde ilgili tüzel kişilerden eksik bilgi ve belgeler temin edilmekte olup işlemin sonuçlandırılması ihale süresine göre değişiklik gösterecektir.

Türk Vatandaşı Olmak İçin Türkçe Öğrenmek Şart mı?

Türk vatandaşlığına başvururken Türkçe öğrenme şartı yoktur.

Türk Vatandaşı Olmanın Avantajları Nelerdir?

Henley Pasaport Endeksi’ne göre, Türk vatandaşları 5 Ocak 2021 itibariyle 110 ülke ve bölgeye vizesiz veya varışta vize erişimine sahiptir. Bununla birlikte, birçok ülkeye girebilmek için vizeye ihtiyaç var ve Türk vatandaşlarına vize kolay bir şekilde veriliyor.

Türkiye ile AB arasındaki müzakereler ve uluslararası anlaşmalar bağlamında, Türkiye’nin AB’ye katılması halinde, Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerine girmek için Schengen vizesi almada önemli avantajlara sahip olması ve bunun da gelecekte Türk vizesi verilmesine yönelik müzakerelere yol açabilecek olması beklenmektedir.

Türkiye’de Yatırım Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Doğrudan yabancı yatırımcılar, yerel vatandaşlara sağlanan aynı ayrıcalıklardan yararlanabilirler. Doğrudan yatırım, şubeler, işletmeler kurarak veya mevcut işletmelerle ortaklık kurarak yapılır.

Ancak hisse senedi veya tahvil satın almak için herhangi bir teşvik yoktur. Sonuç olarak sadece uzun vadeli doğrudan yatırımcılar devlet hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Türkiye’de yatırım yapmanın avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Gelişmiş ve gelişen bir ekonomi: Ülkenin en önemli metriği olan Türkiye’nin GSYİH’si geçtiğimiz dönemde 231 milyar dolardan 820 milyar dolara yükseldi.
 • Genç Nüfusun Artış Oranı: Nitelikli gençlere ve yetişmiş işçilere ihtiyaç duyan bir yere yatırım yapmak söz konusu olduğunda, Türkiye’nin genç nüfusu diğer Avrupa ülkelerini geride bırakmaktadır. Ayrıca Türkiye, Avrupa’nın en kalabalık ülkesidir ve bu, Türkiye’de iş kuran herhangi bir yatırımcının işgücü sıkıntısı yaşamamasını sağlar.
 • Türkiye’deki yatırım ortamının esnekliği: Türkiye’deki yatırım ortamı, farklı yatırımcı türlerini teşvik edecek şekilde uyumludur. Bu yatırımcılar için olumlu bir esneklik sağlar. Bu esneklik yasal düzenlemelerle güvence altına alınmıştır. Birçok ülke yabancı yatırımları gerçekleştirmede engellerle karşılaşıyor ancak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) bir üyesi olan Türkiye, 1997’de bu tür engelleri kontrol altına almaya başladı. Türkiye son zamanlarda altı günde bir işyerinin kurulduğu bir noktaya geldi ve hükümet tüm yatırımcılara eşit davranarak rekabetçi bir ortamı teşvik ediyor.
 • Yatırım altyapısı: Yabancı yatırımcıların yatırım yapmalarının en önemli motivasyonlarından biri yatırım için gerekli altyapıyı ve düşük taşıma maliyetlerini sunmaktır. Sonuç olarak Türkiye’nin temel altyapısı hızla büyümüş ve yabancı yatırımcıları cezbetmiştir.
 • Mükemmel coğrafi konum: Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle Asya ve Avrupa arasında doğal bir bağlantı görevi görür ve iki kıta arasında önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle Doğu ve Batı arasında çok sayıda iş bağlantısına ev sahipliği yapmıştır.
 • Avrupa’nın en büyük elektrik santrali ve terminali: Türkiye, Asya-Avrupa enerji ticareti sektöründe önemli bir faktördür. Batıdan doğuya enerji ve nakit hareketine katkı sağlar.
 • Türkiye’de düşük vergilendirme maliyetleri: Yabancı yatırımcılar üzerindeki kurumlar vergisi, onları Türkiye’de yatırım yapmaya teşvik etmek amacıyla %33’ten %20’ye düşürüldü. Yabancılar bazı durumlarda bu vergiden muaf tutulabilir. Yatırımcılar ayrıca arazi dağıtımı ve teşvik programları gibi diğer devlet girişimlerine de katılabilirler.
 • Avrupa Gümrük Birliği’ne Üyelik: Avrupa Gümrük Birliği, her zaman Ekonomik olanakları ve faaliyetleri genişletmeyi amaçlar. Türkiye bu gümrük birliğine 1996 yılından beri üyedir ve üyeleri 20 adet serbest ticaret anlaşması imzalamıştır. Yeni sözleşmelerin imzalanmasıyla bu ticari bağlantılar her geçen gün büyümektedir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşı Olma Sürecinde Gerekli Harçlar ve Diğer Masraflar

Gayrimenkul satışında, Gayrimenkulün değerine göre değişen tapu harcı ödemesi mevcuttur. Ayrıca Tapu Müdürlüğü’ne ödenen döner sermaye ücreti ve hizmet bedeli mevcuttur.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu süreç tek aşamalı bir süreç değildir. Hangi yatırım yöntemi tercih edilirse edilsin, birçok başvuruya ihtiyaç duyulmakta ve buna bağlı olarak yapılacak işlem sayısı artmaktadır. Ancak genel olarak aşağıdaki giderlerden bahsedebiliriz:

 • Tüm bu uygulamalardan önce Devlete ödenen hizmet bedeli,
 • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan ölçüm değerlendirmelerinin maliyetleri,
 • Zorunlu deprem sigortası ücreti,
 • Yeminli tercüme ve noter masrafları,
 • Farklı makamlardan alınan belgeler için ödenen tutarlar.

Realty Group’un Türk Vatandaşlığı Süreci Desteği

Realty Group, emlak piyasasında güvenilir bir imaja sahiptir. Şirketimiz, yeni müşterilerinin %85’inden fazlasının mevcut yatırımcı referanslarından kazandığını söylemekten gurur duyar. Bu müşteri memnuniyetine dayalı itibarımızdan kaynaklanmaktadır. 2009 yılından bu yana hizmet verdiğimiz bu sektörde elde ettiğimiz profesyonellik ve başarı her geçen gün katlanarak büyümeye devam ediyor. Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça, Farsça, Azerice ve Türkçe dillerinde 30’dan fazla yetenekli ve iyi eğitimli satış danışmanından oluşan çok dilli deneyimli bir ekip kurduk. Alanlarının ve deneyimlerinin çeşitliliğine rağmen, müşterilerimizin ve gayrimenkul yatırımcılarının tüm beklentilerini karşılamak için bilgi ve yeteneklerini paylaşma tutkusuyla misyonumuzu yürütüyorlar.

Yorum yapın