Türkiye’de İkamet İzni Rehberi

Oturma izni, yerleşmek, çalışmak, okumak, bilimsel araştırmalar yapmak ya da Türkiye’de iş kurmak isteyen yabancılar için ikamet iznidir.
Türkiye’ye gelen yabancılar ikamet izni olmadan 180 gün ile 90 güne kadar kalabilmekteler. Ancak, bu süreden daha fazla kalmak isteyen yabancıların, kalış amaçlarına göre Türkiye’de ikamet izni almaları gerekmektedir.

Resmi bir oturma izni, Türkiye’de oturmanıza, okumanıza, evlenmenize, banka hesabı açmanıza, mülk satın almanıza, gayrimenkul ve diğer yatırımlar yapmanıza olanak tanır.

İşte bu makale, Türkiye’de oturma izninin nasıl alınacağını, Türkiye’de oturma izninin türlerini ve Türk oturma izninin her yönüyle faydalarını öğrenmeniz için bir rehber olacaktır.

Türkiye’de Oturma İzni Türleri Nelerdir?

Oturma izni belgesi, yabancıların Türkiye’de yasal olarak ikamet ettiğini gösterir. Ayrıca Türkiye’de ne kadar kalacaklarını ve burada ne amaçla bulunduklarını da içerir. Yetkililerin gerektiğinde bu belgeyi görme hakları vardır. İlk olarak, Türkiye’de okumak istiyorsanız öğrenci oturma izni almanız gerekir. İkincisi, burada çalışmak istiyorsanız Türk Kanunlarına göre çalışma izni almanız gerekiyor. Aşağıda, Türkiye’deki oturma izni türleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

1. Yabancılar İçin Kısa Dönem İkamet İzni

Yabancılar 6 aya kadar kısa dönem ikamet izni alabilirler.
Türkiye’de ikamet edenler tarafından kısa süreli oturma izni alınması gerekmektedir.

 • Bilimsel araştırma yapmak isteyen
 • Bir iş kurmak isteyen
 • Türkiye’de sabit mülk almak
 • İş eğitim programlarına katılmak
 • Erasmus veya Farabi gibi öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlara sahip olmak
 • Bakanlar Kurulu ve aile fertleri tarafından belirlenen tutarda yatırım yapmak
 • Turizm amaçlı bulunmak
 • Tıbbi tedavi almak (bulaşıcı bir hastalık olmadığında)
 • Türkçe dil kurslarına, stajlara, eğitim programlarına katılmak
 • KKTC vatandaşları
 • Adli ve idari makamlarca Türkiye’de kalmaya karar verilmesi
 • Yüksek öğrenimlerini Türkiye’de tamamlamış ve mezuniyetlerinin üzerinden 6 ay geçmiş öğrenciler

Yabancılar kısa süreli oturma iznine sahip olmak isterlerse aşağıda bulunabilecek bir takım şartlar yerine getirmelidir.

 • Türkiye’de kalış amacına ilişkin bilgi ve belgeleri ibraz etmek.
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda sayılan Türkiye’ye girişine izin verilmeyecek yabancılar arasında olmamak
 • Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma koşullarına sahip olmak
 • Vatandaşı olduğunuz ülkenin makamları tarafından düzenlenmiş bir sabıka kaydına sahip olmak
 • Türkiye’de kalmak için adres bilgilerinin verilmesi

Kısa süreli oturma izni iptal edilebilir veya uzatılamaz; kısa süreli oturma izni yanlış istihdam edildiğinde kişi, geçen yıl toplamında yüz yirmi günden fazla bir süredir yurt dışındadır ve Türkiye’ye sınır dışı edilme veya giriş yasağı vardır.

2. Yabancılar için Uzun Süreli Oturma İzni

Bir yabancı 8 yıldır ülkede ikamet ediyorsa, Türkiye’nin uzun süreli oturma iznine başvurabilir.

Türkiye’de uzun süreli oturma izni verebilmek için aşağıda bulunabilecek bir takım şartlar bulunmaktadır

 • Türkiye’de kalış amacı ile ilgili bilgi ve belgelerin sunulması
 • Yabancılar, Türkiye’de en az sekiz yıl aralıksız ikamet ettikleri zaman, Türk Kanunlarınca verilen oturma izni kapsamında, Türkiye uzun süreli izin başvurusunda bulunabilirler
 • Yabancılar, son üç yılda sosyal yardım almamalıdır
 • Yabancının vatandaş yeterli ve düzenli geçim kaynağına ve geçerli sağlık sigortasına sahip olması gerekir
 • Ayrıca, yabancılar kamu düzeni ve güvenliği için tehdit oluşturmamalıdır
 • Uzun dönem ikamet izninin dikkate alınması gereken bazı önemli noktaları vardır. Bu noktalar aşağıda listelenmiştir.
 • Mülteciler, insani ikamet izni sahipleri, şartlı mülteciler, ikincil koruma statüsü sahipleri ve geçici koruma altındaki kişiler uzun dönem ikamet izni başvurusunda bulunamazlar.
 • Türkiye’de uzun süreli oturma iznine sahip bir yabancı, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilir. Örneğin, bir askeri görev, oy vermek, ve seçimlere katılmak
 • Uzun süreli oturma iznine sahip Türkiye’de kalan bir yabancı, ülkesinde sağlık, eğitim ve zorunlu kamu hizmeti dışında sürekli olarak bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunmuşsa, izin geçersiz sayılacaktır

3. Aile Oturma izni

Türkiye aile ikametgahı, aile birliğini korumak amacıyla yabancı aile bireylerine verilen kısa süreli oturma izni türüdür.

Sadece Türk vatandaşı ile evli olan yabancılar değil, Türkiye’de yasal oturma iznine sahip yabancılar, mülteciler ve ikincil korumaya sahip yabancılarla evli yabancılar da başvurabilir.

Aile statüsünde yabancılara verilir. Ayrıca izin, kanunun taraftar/sponsor olarak ifade ettiği kişi aracılığıyla yabancılara verilir.

Türk Yabancılar ve Uluslararası Kanunu’na göre, destekçi/sponsor belirli şartları yerine getirmek zorundadır. Sponsor koşulları yerine getirmediğinde, yabancı uyruklu kişinin Türkiye’de aile tipi oturma izni kapsamında başvurusu geçersiz sayılacaktır. Bu gereksinimler aşağıdaki listeyi içerir.

 • Genel sağlık sigortası, sponsorun kendisini ve oturma izni alacak kişiyi kapsar
 • Destekçinin aylık geliri kişi başı asgari ücretin en az 1 / 3’ü kadar olmalıdır
 • Sponsorun son 5 yıldır aileye karşı suç işlemediğini gösteren kanıtlar olmalı
 • Sponsorun en az bir yıl Türkiye’de ikamet etmesi gerekmektedir
 • Ayrıca, eşlerin en az on sekiz yaşında olması gerekir. Ayrıca, yabancı destekçinin birden fazla eşi varsa, eşlerden yalnızca biri aile oturma izni alabilir.

Türkiye’de aile ikamet izni, yukarıda belirtilen şartlar yerine getirilmediğinde, aile ikametgahı yanlış istihdam edildiğinde ve yabancılar için sınır dışı kararı veya giriş yasağı olduğunda iptal edilebilir veya verilemez.

4. Öğrenci İkamet İzni

Türkiye’de öğrenci ikamet izni, aile ikamet izni olmayan, ilk ve orta öğrenim gören, lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta ihtisas, diş hekimliğinde ihtisas gibi yüksek öğrenim görecek olanlara verilir.

Türkiye’de öğrenci ikamet izni almak isteyenlerin mutlaka aşağıdaki şartları karşılamalıdır;

 • Öğrencilikle ilgili istenen bilgi ve belgeleri sunmak
 • Ülkemize girmesine izin verilmeyecek yabancılardan olmamak
 • Türkiye’de kalmak için adres bilgilerini ibraz etmek
 • Türkiye’ de öğrenci ikamet izni hakkında dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar.
 • Halihazırda bir aile ikamet izniniz olduğunda, öğrenci ikamet iznine ihtiyacınız olmayacaktır.
 • Ülkeye eğitim amaçlı gelen ve vize veya muafiyet süresi yeterli olmayan öğrencilerin Türkiye’de öğrenci oturma iznine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Eğitim sürecinin başarısız olduğuna dair bazı kanıtlar olduğunda izin iptal edilir.
 • Türk Hükümeti sadece eğitim sürecinde öğrenci oturma izni vermektedir.

5. İnsani İkamet İzni

İnsani nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti’nde kalması gereken kişilere verilen ikamet izni türü, insani ikamet iznidir. Türkiye’de insani ikamet izni aşağıdaki durumlarda verilir.

 • Çocuğun yararına yabancının sınır dışı edilmesine veya Türkiye’ye girişlerinin yasaklanmasına karar verilmiş olmasına rağmen, Türkiye’den çıkamıyorsa veya Türkiye’den ayrılması makul veya mümkün değilse.
 • Yabancıyı sınır dışı etmek mümkün değilse.
 • Başvuranın ilk sığınma ülkesine veya güvenli bir üçüncü ülkeye dönüşünün sürekli sürecinde.
 • Acil nedenlerle veya ülke menfaatlerinin, kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için Türkiye’ye giriş ve çıkış yapması gereken yabancılar, oturma izninin verilmesini engelleyen durumları nedeniyle diğer oturma izinlerinden birini alamadıklarında.
 • Acil durumlarda.

Türkiye’nin insani oturma izni şartları aşağıda bulabilirsiniz.

 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46. Maddesindeki durumlardan en az birinin varlığı
 • Başvuru ücretinin ödenmesi
 • Gerekli belgelerin hazırlanması
 • İznin onaylanması

6. İnsan Ticareti Mağdurlarının Oturma İzni

İnsan ticareti, bir kişinin zorla alıkonulması, kaçırılması, aldatılması veya kuvvet kullanmakla tehdit edilmesidir. Türk Hükümeti, insan ticareti mağdurlarına ikamet hakkı vermektedir. İnsan ticareti mağduru ikamet izninin koşulları diğer izinlerden farklıdır.

Kimler Türkiye’de Oturma İznine İhtiyaç Duyar?

Türkiye’de 3 aydan fazla yaşamak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların, kalış amaçlarına uygun olarak Türkiye’de oturma izni almaları zorunludur.

Neden Türkiye Oturma İznine İhtiyacınız Var?

Bir yabancının kalış amacına göre oturma izni yoksa, Türkiye’de yasadışı olarak kalıyor demektir.

Türkiye’de İkamet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden oturma izni başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvurunuzu yaparken, resmi siteden başvurduğunuzdan emin olun. Ayrıca bazı gerekli belgeleri hazırlamanız gerekir. Dahası, bu belgeler Türkiye’deki oturma izni türlerine bağlı olabilir.

 • Pasaport (Seyahat Belgesi)
 • ICAO Standartlarında Biyometrik
 • Fotoğrafçılık
 • Yabancı bir Kişi adına başvuru
 • Öğrenci Belgesi
 • Gelir Kanıtı
 •  Sağlık Sigortası
 • Konaklama Adresi
 • Sabıka Kaydı
 • Doğum Belgesi
 • Evlilik Cüzdanı

Türkiye’de Oturma İzni İçin Gerekli Belgeler?

Oturma izni almak için e-devlet üzerinden dijital ortamda başvuru yapılır. Başvuru, söz konusu başvuru sonucunda oluşturulan randevu ile Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yapılır. Bu aşamada gerekli belgeler Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilir.

Alınacak oturma izninin türüne göre ibraz edilecek belgeler değişiklik gösterebilmektedir. Alınacak ikamet izni türüne göre sınıflandırılan belgeler aşağıdaki gibidir.

Türkiye’de kısa dönem oturma izni için gerekli belgeler:

 • Oturma izni başvuru formu,
 • Pasaport veya benzeri belgenin aslı ve fotokopisi,
 • 4 biyometrik fotoğraf,
 • Vergi dairesi kasiyerine ödenen ücretleri ve kart ücretlerini gösteren makbuzun aslı. (Kopyalar kabul edilmez.)
 • Oturma izni süresince geçimini sağlamaya yetecek maddi tutarın banka hesabında bulunduğuna dair beyan,
 • Sağlık Sigortası.

Bu belgeler standart olarak tüm kısa dönem oturma izinlerinde ortaktır. Kısa dönem oturma izni alacaklar için oturma izni alma nedenlerine bağlı olarak yetkili kurumlar başka belgeler de talep edebilirler. Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’ye geliş amaçlarına ilişkin diğer yetkili kuruluşlardan alacakları imzalı belgelerin de bu aşamada beyan edilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de öğrenim görecek öğrencilerin oturma izni için gerekli belgeler:

 • Oturma izni başvuru formu,
 • Pasaport veya benzeri belgenin aslı ve fotokopisi,
 • 4 biyometrik fotoğraf,
 • Vergi dairesi kasiyerine ödenen ücretleri ve kart ücretlerini gösteren makbuzun aslı. (Kopyalar kabul edilmez.)
 • İkamet izni süresince geçimini sağlamaya yetecek maddi tutarın banka hesabında bulunduğuna dair beyan,
 • Sağlık Sigortası,
 • Aktif öğrenci olduğunuzu gösteren belge,
 • Duruma göre gerekli ek belgeler devlet kurumu tarafından istenir.

Uzun Dönem Oturma İzni İçin Gerekli Belgeler:

 • Oturma izni başvuru formu,
 • Pasaport veya benzeri belgenin aslı ve fotokopisi,
 • 4 biyometrik fotoğraf,
 • Vergi dairesi kasiyerine ödenen ücretleri ve kart ücretlerini gösteren makbuzun aslı. (Kopyalar kabul edilmez.)
 • İkamet izni süresince geçimini sağlamaya yetecek maddi tutarın banka hesabında bulunduğuna dair beyan,
 • Sağlık Sigortası,
 • Kişinin son 3 yıl içerisinde sosyal yardım almadığını gösteren mühürlü ve imzalı belgenin aslı,
 • Adres kayıt sisteminde olduğunu gösteren belgeler. Bu belge nüfus müdürlüklerinden temin edilebilir,
 • Duruma göre gerekli ek belgeler devlet kurumu tarafından istenir.

Aile Oturma İzni İçin Gerekli Belgeler:

Mukim tarafından sunulması gereken belgeler:

 • Oturma izni başvuru formu,
 • Pasaport veya benzeri belgenin aslı ve fotokopisi,
 • 4 biyometrik fotoğraf,
 • Resmi kurum tarafından duruma göre istenecek ek belgeler,

Referans kişi tarafından sunulması gereken belgeler:

 • Pasaport veya benzeri belgenin aslı ve fotokopisi,
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 • İkamet izni süresince geçimini sağlamaya yetecek maddi tutarın banka hesabında bulunduğuna dair beyan,
 • Başvuran tüm aile bireylerinin sağlık sigortası,
 • Varsa oturma izin belgesinin aslı ve fotokopisi veya muadili belge,
 • Kişinin olası adli sicil kaydını gösteren adli sicil kaydı,
 • Adres kayıt sisteminde olduğunu gösteren belgeler. Bu belge nüfus müdürlüklerinden temin edilebilir,

Oturma izni almak isteyen kişi referans olacak kişinin eşi ise yukarıda belirtilen belgelere ek olarak evlilik cüzdanı veya muadili bir belge de istenmektedir. Referans olan kişi 18 yaşından küçük çocuğu adına oturma izni alacak ise yukarıda belirtilen belgelere ek olarak doğum belgesi ve velayet belgesi talep edilir.

Türkiye’de Oturma İzni Almak Ne Kadar Sürer?

Başvuruların sonuçları en geç 90 gün içinde açıklanır. Resmi kurumlar tarafından hazırlanan oturma izni belgesi, anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla kişinin kayıtlı adresine gönderilir.

Türkiye’de İkamet Etmenin Maliyeti nedir?

Oturma izni belgeleri Türk Yasalarına göre değerli belgelerdir. Ücretler ve tutarlar menşe ülkeye bağlı olabilir. Türkiye’de oturma izni ücretleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesini de ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye’de İkamet için Gerekli Belgeler nelerdir?

Türkiye’de oturma izni almak için aşağıdaki belgeler gereklidir.

 • Başvuranın son halinin fotoğrafları
 • Yeminli tercüman veya resmi makamlarca onaylanmış tercüme
 • Yabancı çocuk için doğum belgesi
 • Harcamalarınız kamu kurumları tarafından karşılanıyorsa ispat belgesi
 • Kişi on sekiz yaşından küçükse; annesi / babası veya yasal temsilcisi tarafından verilen onay mektubu

Türkiye İkamet İzinlerinin Geçerliliği Ne Kadardır?

Türkiye’de Oturma İzninin geçerliliği, izin türüne bağlıdır. Ayrıntılar aşağıda listelenmiştir.

 • Türk kısa dönem ikamet izinleri, bir defada en fazla iki yıl. (TCKN Vatandaşları ve yabancı yatırımcılar bunun dışındadır.)
 • Türk uzun dönem ikamet izinlerinin süresiz geçerliliği vardır.
 • Türk öğrenci ikamet izni öğrenim süresine göre değişiklik göstermektedir.
 • Aile tipi Türk oturma izinleri, bir defada üç yıldan fazla olmamak üzere Bir yılı aşmayan bir süre
 • Türkiye’de insani ikamet izni İnsan ticareti mağdurlarına otuz günlük oturma izni

Türkiye’de Oturma İzni ile çalışabilir misiniz?

Evet, Türkiye’de yasal gelir elde etmek için çalışma izni almak isteyen yabancı uyrukluların çalışma izni başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Çalışma izni başvurusunun onaylanmasından sonra yasal olarak çalışabilirler. Basın ve Basın mensupları çalışma izninden muaftır.

Türkiye’de Yatırım Yaparak Oturmak Mümkün mü?

Evet, tüm aile için bile Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yaparak oturma izni alabilirsiniz. Dahası, Türkiye’de iş kurmak ve başka yatırımlar yapmak istiyorsanız, ayrıca yine oturma izni alabilirsiniz.

Türkiye’de Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Almak Mümkün mü?

Evet, gayrimenkul yatırımı ile Türk Vatandaşlığı alabilirsiniz. Asgari değeri 400.000 dolar değerinde gayrimenkul satın alın. Realty Group yetkililerinden danışmanlık alabilirsiniz.

Türkiye’de Yaşamanın Maliyeti Ne Kadardır?

Son olarak, Türkiye’de ikamet etmeyi düşünüyorsanız, bu en önemli sorulardan biridir. Örneğin hane faturaları, vergiler, yeme-içme fiyatları, ulaşım masrafları… Ayrıca eğitim ve sağlık hizmetlerinin fiyatlarını, elektrik, gaz, su ve internet bağlantı ücretlerini de öğrenmeniz yararınıza olacaktır. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Türkiye’de yaşamanın maliyeti hakkındaki makalemize bir göz atın.

Yorum yapın