Türkiye’de En Önemli Emlak Ücretleri Nelerdir?

Gayrimenkul bedelleri her türlü gayrimenkulün satış sürecinden alınır. Gayrimenkul, ev, arsa, tarla, bina, ofis, işyeri, mağaza vb. ticari taşınmazların ortak adıdır. Türü ne olursa olsun, her türlü mülk bir gayrimenkul alt kategorisindedir.

Genel olarak konuşursak, aşağıdaki gibi 6 emlak ücreti vardır;

 1. Tapu Devir Harcı (Tapu)
 2. Avukatlık Ücreti
 3. Emlak Acentesi Ücreti
 4. Emlak Vergisi
 5. Deprem Sigortası
 6. Kamu hizmetleri

1. Tapu Devir Harcı (Tapu)

Gayrimenkul satışı sırasında taraflar tapu devir ücretini öderler. Tapu devrinin gerçekleşmesi için hem alıcı hem de satıcı tapu harcı öder. Ancak, çoğu zaman taraflar anlaşırsa bu ücreti sadece alıcı öder. Her yıl Resmî Gazetede vatandaşlara emlak harçları ve vergileri duyurulur. Tapu harcı oranı bu yıl da aynıdır. Buna göre 2022 yılında Tapu devri için alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı binde 20 ücret alınacaktır.

Tapu işlemlerindeki ücretlere ek olarak döner sermaye ücreti de ödenir. 233 TL / 15 USD işletme sermayesi ve 32 TL / 3 dolar ek hizmet bedeli ile toplam 265 TL / 18 dolar ödenecektir.

2. Avukatlık Ücreti

Avukatlık ücreti, gayrimenkul avukatı ile müvekkil veya danışmanlık hizmeti talep eden kişi arasında serbestçe kararlaştırılabilir. Ayrıca avukatlar için baro tarafından belirlenen bir alt sınır vardır. Burada belirlenen ücretin altında bir miktar için anlaşmaya varılamaz. Aksi halde, baro avukata yaptırım uygulanmaktadır. Bu nedenle, taraflar herhangi bir miktar üzerinde anlaşabilirler.

Tapu ve gayrimenkul avukatının adli yardım talep edecek kişiden talep edeceği miktar her zaman aynı değildir. Bu ücreti birçok faktör etkileyecektir. Tapu işlemleri bazen kapsayıcı ve kapsamlı bir araştırma gerektirse de bazen birkaç küçük prosedürü takip etmek yeterlidir. İdari davalar ve cezai süreçler çok farklı yapılara sahiptir. Burada davanın iş yükü ve kapsamı avukatlık ücreti belirlenirken ana unsurdur.

3. Emlak Acentesi Ücreti

Gayrimenkul alım satımı gibi işlemlerde bir emlak acentesi ile çalışılması durumunda emlakçıya belirli bir komisyon ücreti ödemeniz gerekmektedir.

Sonuç olarak, emlakçılar emlak alım, satım ve kiralamalarından emlakçı komisyon ücreti almaktadırlar.

İlgili yönetmeliğe göre gayrimenkul satış işlem komisyonu satış bedelinin KDV’sine (yüzde 18) ek olarak yüzde 2 oranındadır. Her iki taraf da bu ücreti ödemektedir.

Taraflar arasında yazılı bir anlaşma olması halinde, alıcı veya satıcı toplamda yüzde 4 olan emlakçı komisyonunu ödeyebilir.

4. Emlak Vergisi

Türkiye’de bir mülk satın aldıktan sonra emlak vergisi ödemeniz gerekmektedir. Bu vergi, satın aldığınız mülkün şehrine ve türüne göre değişmektedir. Örneğin, bir İstanbul mülkü satın alırsanız, yıllık emlak vergisi %0,2’dir. Vergi, satın aldığınız şehre ve türüne de bağlıdır.

5. Deprem Sigortası

DASK, Türk Afet Sigortaları Kurumu kısaltmasıdır. DASK, Türkiye’de tüm konutları devlet garantisi altına alan zorunlu deprem sigortası poliçelerini düzenleyen ve yöneten kamu kurumudur.

Zorunlu deprem sigortası, evleri deprem ve deprem kaynaklı heyelan, yangın, patlama ve tsunaminin neden olduğu hasarlara karşı limitler dahilinde güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Zorunlu deprem sigortası fiyatları hesaplanırken Türkiye’de 7 risk bölgesi ve 2 farklı yapı tarzına göre her yıl yenilenen 14 farklı fiyat tarifesi dikkate alınmaktadır.

Ocak 2022 itibariyle sigorta tutarının (güvence tutarı) hesaplanmasında kullanılan ve bina tipine göre belirlenen metrekare birim maliyetleri aşağıdaki gibidir:

 • Betonarme: 1.508 TL / 102 dolar
 • Diğer: 1.040 TL / 70 dolar

6. Kamu Hizmetleri

Türk vatandaşları ve yabancı vatandaşlar, elektrik, su ve doğalgaz aboneliği açmak için ilgili kurumların şube ve müdürlüklerinden ve internet üzerinden başvuruda bulunabilirler. Türkiye’de kamu hizmeti hizmet ücretleri değişiklik göstermektedir

Elektrik hizmetinden yararlanabilmek için alıcıların ücret ödemesi gerekmektedir. Konut sakinleri en az 165 TL / 12 dolar abonelik ücreti ödemek zorundadırlar.

Su abonelik ücreti 2022 yılı itibari ile 166 TL / 12 dolardır.

2022 yılı doğalgaz ücreti, alanı iki yüz metrekareden az olan herhangi bir ev için standart sınırlar içindedir. En fazla iki yüz metrekare olan konut için alıcının 775 TL / 52 dolar depozito ve yüzde on sekiz vergi ödemesi gerekmektedir.

Türkiye’de Emlak Ücretleri Ödenmezse Ne Olur?

Gayrimenkul alım satım işlemi belirli ücret ve harçlara tabidir. Taraflar bu ücretleri ödemedikçe tapu memuru talep edilen işlemi gerçekleştirmeyecektir.

Taşınmaz mallar, mülkiyet haklarının en önemli konusudur. Bu alandan kaynaklanan hukuki işler, bireyler için büyük mali sonuçlar doğurmaktadır. Ancak, gayrimenkul hukuku ile ilgili yasal mevzuat karmaşıktır. Bu nedenle gayrimenkul hukuku ile ilgili hukuki yardıma ihtiyaç duyulması durumunda veya bir uyuşmazlık durumunda, konusunda uzman ve deneyimli bir gayrimenkul avukatından yardım alınması kişilerin her zaman menfaatine olacaktır. Aksi takdirde parasal yaptırımlar söz konusudur.

Yabancı Vatandaşlar Türkiye’de Emlak Harcı Öder Mi?

Türk Yasalarına göre yabancı vatandaşlar, Türk vatandaşlarıyla aynı hak ve yükümlülüklere sahiptirler. Bu nedenle yabancı vatandaşlar için emlak vergisi muafiyeti bulunmamaktadır.

Büyükşehir sınırlarında konutların vergi oranı binde 2, metropoliten olmayan bölgelerde ise binde 1’dir. İşyeri, dükkân emlak vergisi oranı büyükşehir belediyesinde binde 4, büyükşehir dışı belediyede binde 2 olarak uygulanmaktadır.

Türkiye’de Emlak Ücretleri Yüksek midir?

Emlak ücreti, taşınmazın türüne, değerine ve bağlı olduğu ilin durumuna göre değişiklik göstermektedir.

2022 Yılı emlak vergisi artış oranı %36,20 olarak belirlenmiştir. Örneğin, vergi tutarı 2022’de 7,30 dolar olacaktır.

Emlak vergisi, konutlar, işyerleri, arazi ve arsalar için farklı oranlar kullanılarak hesaplanılmaktadır. Bu oranlar aşağıdaki gibidir:

 • Konutlar için binde 1,
 • İşyerleri için binde 1,
 • Araziler için binde1, arsalar için binde 1.

Taşınmazın bağlı olduğu belediye büyükşehir statüsündeyse bu oranlar iki katına çıkar. O yıl için ödenecek tutar, bu oranlar kullanılarak gayrimenkulün ilgili yıl içindeki asgari gerçeğe uygun değerleri üzerinden hesaplanır.

Yorum yapın