İkametgah Belgesi Nedir?

İkametgah Belgesi yapıların inşası tamamlandıktan sonra gerekli mimari gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığına bağlı olarak belediyeler tarafından verilen onay belgesidir. İkametgah Belgesi binanın ikamet ve kullanımı için zorunlu bir belgedir. Bu nedenle bu belgeye sahip olmayan yapılar yerleşime ve kullanıma uygun değildir dolayısıyla bu belge bir zorunluluktur. Ve bu belgeye sahip olmayan binalara gayrimenkul alınmamalı ve yatırım yapılmamalıdır. Yerleşme belgesinin diğer adı yapı kullanma izin belgesidir.

İkametgah Kullanımı Nedir?

Yerleşimin kullanımı bir yapının oturmaya ve tamamlandıktan sonra kullanıma uygun olup olmadığı ile ilgilidir. Yerleşim belgesi düzenlenirken incelenen konular binanın sağlamlığı, binanın depreme dayanıklılığı, tesisatları ve elektrik işleridir. Devletlerin mimari gereksinimleri vardır. Bu şartları sağlayan binalara yerleşim belgesi düzenlenir.

İkametgah Belgesi Alınmazsa Ne Olur?

İkametgah belgesi olmayan yapılar yasa gereği yaşama ve kullanma hakkı vermez. Bu nedenle bu binalarda yaşamak kanunen yasaklanmıştır. Bu binalarla ilgili ya yıkım kararı veriliyor ya da önemli modernizasyonlar yapılıyor. Bu belgeyi almayan binalarda sürekli teknik sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle bu binalarda yaşamak güvenilir değildir.

Bir Binada İkamet Etme İzni Olmazsa Ne Olur?

Bu gibi durumlarda bina kullanılamaz hale gelir. Bina kanunen yasaktır. Bu nedenle yatırım boşuna olacaktır.

İkametgah Belgesi Almak İçin Neler Yapılmalıdır?

Yapının ikamet belgesi alabilmesi için mimari gerekliliklere göre yapılmış olması gerekir. Bina, yapıldığı ülkenin yapı yönetmeliğine uygun olmalıdır. Bina aynı zamanda bilgili mimar ve mühendisler tarafından tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. Bu denetimleri belediyeler yapar.

İkametgah Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İkametgah belgesi almak için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Yapı Kullanım Ruhsatı talebi ile dilekçe yazılmalı
 • Tapu bilgileri
 • Vergi Dairesi’nden “Borcu yok” yazısı
 • Dış Kanal Sertifikası
 • Telekom Vizesi
 • Proje Ödeyenlerinin Raporu
 • Yapı Denetim Kurumu’ndan alınan belge
 • Yapının cephesinin fotoğrafları
 • Emlak ve Çevre Temizliği’nden alınan “Vergi borcu yoktur” ibaresi
 • SGK’dan “Borç Yok” Belgesi alınmalı

Yapı asansörleri için talep edilen ek belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Asansör firmasından; TSE belgeleri
 • Garanti Belgesi
 • Mühendislerin SMM Belgeleri
 • 4 Muayene Raporu
 • Muayene makbuzu
 • Uygulama projeleri
 • Bunker Raporu
 • Yangın Tesisatı Raporu

Yorum yapın