Taşınmaz Mal Nedir?

Taşınmaz mal, özüne zarar vermeden bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan maldır. Taşınmaz üzerinde ayni hak sahibi olabilmek için taşınmazı tapuya tescil ettirmeniz gerekmektedir.

Taşınmaz Malların Özellikleri Nelerdir?

Taşınmaz, bina, arsa, apartman, işyeri, konut, villa, dükkan gibi mülkleri ifade etmektedir. Ayrıca taşınmazın bir diğer adı da gayrimenkuldür. Taşınmaz ise, bir yerden başka bir yere zarar görmeden taşınamayan ve yerinde sabitlenen mallardır.

Türkiye’de Taşınmaz Emlak Vergileri Nelerdir?

Türkiye sınırları içindeki bina, arsa ve araziler 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 1. Maddesine göre Taşınmaz Emlak Vergisine tabidir.

Emlak vergileri, taşınmazın satın alınması veya devri halinde ilgili belediyeye bildirim yoluyla başvurularak tahakkuk ettirilmekte ve ödenmektedir. Bina ve arazinin maliki varsa intifa hakkı sahipleri emlak vergisini ödemektedirler. Yeni edinilen veya devredilen taşınmazlar, teslim alındığı yılda taşınmazın bulunduğu belediyeye tebligat yapılmaktadır. İşlem yılın son üç ayı içinde gerçekleşirse, bildirimi üç ay içinde göndermeniz gerekmektedir. Vergiler için de ödeme süreleri belirlidir; 1. taksit mayıs sonuna, 2. taksit ise kasım ayının sonuna kadardır.

Vergi Oranları: 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesi ile satın almalarda edinim değeri ve diğer şekillerde belirlenen değer aşağıda listelenmiştir.

 • Binalarda %0,2,
 • İşyerlerinin %0,4’ü,
 • Parsellerin %06’sı
 • Arazilerin %0,2’si.

Ayrıca başvuruda istenen belgeler aşağıda sıralanmıştır:

 • Tapu fotokopisi
 • Kimlik Belgesi (Gerçek Kişi)
 • İmza Sirküleri (Tüzel Kişi)
 • Vekaletname (Vekaleten ise)
 • Emlak Vergisi Bildirimi

Türkiye’de Gayrimenkul Nasıl Alınmaktadır?

Türkiye’de taşınmaz mal satın almak için oturma iznine gerek yoktur. Askeri alanlar gibi yasak alanlar dışında her yerden taşınmaz satın alabilirsiniz. Özel şahıslar veya şirketler de satın alma hakkına sahiptir. Realty Group gibi emlak şirketlerine ücretsiz olarak danışarak belirli bir komisyon karşılığında taşınmaz satın alabilirsiniz.

Gayrimenkul danışmanınız tüm taşınmaz mülk satın alma sürecini yönetecektir. Satıcı ve alıcı arasında projenin tamamlanma ve teslim tarihi, ödeme planı ve diğer hüküm ve koşulların ayrıntılarını içeren bir sözleşme olacaktır. Öte yandan emlakçı sizin adınıza noterlik gibi işlemleri yürütmektedir.

Türkiye’de Gayrimenkul Nereden Alınır?

Türkiye’nin her yerinden gayrimenkul satın alabilirsiniz. Ancak nereden ev alınır diye düşünüyorsanız bazı önemli noktaları da bilmenizde fayda vardır. Bu sorunun cevabı, arama sürecinde kişinin veya ailenin ihtiyaç ve beklentilerine bağlı olarak değişebilmektedir.

Göz önünde bulundurmanız gereken özellikler aşağıda listelenmiştir.

 • Yüksek yatırım getirisi
 • Evin büyüklüğü ve güvenliği
 • Çevredeki okullar ve hastaneler
 • Ulaşım olanakları
 • Mahallenin güvenilirliği
 • İşinize yakın olmak,

Ayrıca alıcıların gayrimenkul satın alırken emlak şirketlerinden yardım almaları gerekmektedir.

Gayrimenkul yatırım şirketleri, örneğin Realty Group, gayrimenkul yatırımlarının ne gibi faydalar sağlayacağını öngörerek yatırımcılara önerilerde bulunmaktadır. Alıcılar için doğabilecek her türlü riski en aza indirmeye çalışmaktadırlar. Gayrimenkullerin tüm satın alma, kiralama ve satış süreçlerini yönetmektedirler. Ayrıca portföylerine gayrimenkulü de ekleyerek istedikleri satıcı grubuna kolayca ulaşma imkânı sağlamaktadırlar.

Türkiye’de Gayrimenkul Almak İçin En İyi Şehirler Hangileridir?

Taşınmaz satın almayı düşünenler için Türkiye’de farklı özellikleri ile 4 mülk satın alabilecekleri şehir bulunmaktadır. Bu şehirler aşağıda listelenmiştir.

 • İstanbul: İstanbul, Türkiye’nin dünya listelerine girmiş bir metropol şehridir. Dünyanın en hareketli şehirlerinden biri olan İstanbul’da konutların ortalama brüt alanı 118 metrekare, ortalama birim fiyatı 4.500 TL / 304 dolardır. Ayrıca, ortalama yatırım getirisi 21 yıldır.
 • Bursa: Dünyanın en yaşanabilir şehirlerinden biri olan Bursa, taşınmaz mal açısından oldukça zengindir. Araştırmaların verilerine göre Bursa, 2018 yılında dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinde 21. sırada yer almıştır. Yabancı yatırımcıların da konut almayı tercih ettiği ilde konut metrekare fiyatları 3.138 TL / 212 dolardır. Bursa’da konut getiri süresi 18-21 yıl arasındadır.
 • İzmir: Taşınmaz satın almak için en iyi şehirlerden biri İzmir’dir. Knight Frank’in araştırmasına göre İzmir, Halifax’tan sonra 2021 yılında dünyanın en yüksek fiyat artışına sahip ikinci şehridir. İzmir’de ortalama konut metrekare fiyatları 4.700 TL / 318 dolar iken yatırım getiri süresi 24 yıldır.
 • Antalya: Akdeniz Bölgesi’nin gözde turizm merkezi Antalya hem yerli hem de yabancı yatırımcıların tercihidir. Antalya’da konut dönüş süresinin kısa olması yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsattır. Antalya’da konut getiri süresi yaklaşık 22 yıldır. Antalya’da ortalama konut metrekare fiyatları 4.447 TL / 301 dolardır.

Taşınır ve Taşınmaz Mal Arasındaki Fark Nedir?

Kârlı bir yatırım aracı olan taşınır ve taşınmaz kavramları birbirinden farklı anlamlar taşımaktadır.

Taşınır ve taşınmaz mal arasındaki fark aşağıda listelendiği gibidir:

 • Taşınır mal, aynı zamanda taşınır inşaat, belirli bir arazi üzerinde inşa edilmiş ancak o arazi üzerinde kalıcı olmayan mallara verilen isimdir. Örneğin kışla, çardak, kulübe şeklinde binalara verilebilecek taşınır mallar tapuda tescil edilmez.
 • Hafif yapı olma özelliği ile taşınır mal kapsamındaki her yapı yapıdır. Böylece elektrik direkleri ve demiryolları da inşaat olarak tanımlanmaktadır.
 • Yapılış amacı ne olursa olsun, taşınan her türlü eşyaya taşınır eşya denmektedir.
 • Taşınır mallara örnek olarak, başka yerde inşa edilen ve taşınmazlar üzerine monte edilen köşk ve kışlalar da verilebilmektedir.
 • Gayrimenkul olarak da bilinen taşınmaz mal, bina, arsa, konut gibi mülklere verilen isimdir. Yerinde sabitlenmiş ve taşınması mümkün olmayan taşınmazlar için tapu istenmektedir.
 • Taşınmaz malın mülkiyetinin kazanılması da tescil ile mümkündür.
 • Taşınmaz mallar tapu kadastrosunda tescil edilmektedir.

Yorum yapın