Parsel Nedir?

Parsel bir arazi parçası olup imar mevzuatına ve imar kanunlarına göre ayrılmış ve sınırlandırılmış arazi parçalarına verilen addır. Herhangi bir parselin sahibi tek bir kişiden oluşabileceği gibi birden fazla sahibi de olabilir. Özel kişiler parsel sahipleri olabileceği gibi kamu, özel kuruluşlar veya vakıflar da olabilir.

Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır?

Türkiye’de emlak ile ilgili bilgiler Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi yani TAKBİS tarafından yürütülmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tapu ve Kadastro Bilgi sistemi üzerinden parsel numarası sorgulamaları kolaylıkla yapılabilmektedir. Parsel sorgulama uygulaması ile koli sorgulama işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir.

Tapu sorgulama yapılırken ekranda “işlem başarısız oldu” ibaresini görürseniz Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde kaydınız yoktur.

Ada parsel sorgulaması Tapu ve TKGM aracılığıyla da yapılabilmektedir. Bu işlem koli sorgulama ekranında kolaylıkla yapılmaktadır.

Parsel Çeşitleri Nelerdir?

İki tür parsel vardır. İki tür parsel aşağıda listelenmiştir:

1. Kadastro Parsel

Kadastro Kanununa göre kadastro adası içinde yer alan ve müstakil olarak bulunan parsellere kadastro parselleri denir. Sınırları ve sahipleri belli olan alanlar kadastro parselleridir.

2. İmar Parsel

Yeniden imar edilebilir parsellere imar parselleri denir. İmar kanunlarına göre gerekli incelemeler ve düzenlemeler yapıldıktan sonra kadastro parselleri imar için açılabilmektedir.

Bir Arsa ve Bir Parsel Arasındaki Fark Nedir?

Bu iki terim kullanım açısından oldukça kafa karıştırıcı olabilir. Arsalar, konut kullanımı için tasarlanmış bir alanda tek tip veya neredeyse tek tip bir boyut içerebilir. Bir arazi parseli, tek bir amaç için satın alınan bir arazi parçası veya bitişik herhangi bir arazi parçası olabilir. Yani her ikisi de bir alan içerir ancak ne kadarlık bir alan ve ne için kullanıldığı tamamen farklıdır.

Mülkiyet Arazisi nedir?

Mülkiyet arazisi kavramı, sahibinden başka herhangi bir varlığın elinden yasal olarak muaf olan bir mülk anlamına gelir. Bir arazinin tapulu olması, aynı zamanda bulunduğu yerdeki mevzuata göre her türlü amaçla kullanma hakkına sahip olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla istenildiği gibi kullanılabilmesi ve daha yüksek fiyatlara satılması nedeniyle yasal olarak avantajlı bir seçimdir. Bu parselde bir mülkün satışı, herhangi bir devlet izni gerekmediğinden önemli ölçüde daha az evrak işi gerektirir. Ancak bu aynı zamanda bir mülk satın almanın kiralanan bir mülkten daha pahalı olduğu anlamına da gelir.

Bir Arazi Parselinin Üzerindeki Boşluğun Adı Nedir?

Hava hakları, bir parsel üzerindeki alanın üstündeki veya yakınındaki alanı kullanma ve geliştirme hakkını ifade eder. Ancak bu hakkın belli bir sınır noktası vardır. Hava hakkı miktarı, bir imar parselinde izin verilen azami taban alanı miktarı ile parsel üzerindeki herhangi bir mevcut yapının kapladığı taban alanı miktarına eşit olmalıdır.

Yorum yapın