Parsel Nedir?

Parsel bir arazi parçası olup imar mevzuatına ve imar kanunlarına göre ayrılmış ve sınırlandırılmış arazi parçalarına verilen addır. Herhangi bir parselin sahibi tek bir kişiden oluşabileceği gibi birden fazla sahibi de olabilir. Özel kişiler parsel sahipleri olabileceği gibi kamu, özel kuruluşlar veya vakıflar da olabilir.

Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır?

Türkiye’de emlak ile ilgili bilgiler Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi yani TAKBİS tarafından yürütülmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tapu ve Kadastro Bilgi sistemi üzerinden parsel numarası sorgulamaları kolaylıkla yapılabilmektedir. Parsel sorgulama uygulaması ile koli sorgulama işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir.

Tapu sorgulama yapılırken ekranda “işlem başarısız oldu” ibaresini görürseniz Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde kaydınız yoktur.

Ada parsel sorgulaması Tapu ve TKGM aracılığıyla da yapılabilmektedir. Bu işlem koli sorgulama ekranında kolaylıkla yapılmaktadır.

Parsel Çeşitleri Nelerdir?

İki tür parsel vardır. İki tür parsel aşağıda listelenmiştir:

1. Kadastro Parsel

Kadastro Kanununa göre kadastro adası içinde yer alan ve müstakil olarak bulunan parsellere kadastro parselleri denir. Sınırları ve sahipleri belli olan alanlar kadastro parselleridir.

2. İmar Parsel

Yeniden imar edilebilir parsellere imar parselleri denir. İmar kanunlarına göre gerekli incelemeler ve düzenlemeler yapıldıktan sonra kadastro parselleri imar için açılabilmektedir.

Yorum yapın