Türkiye’de Noter Nedir?

Türkiye’de noter, yasal güvenliği sağlamak ve uyuşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelerle somutlaştıran ve yasalara uygun hale getiren kişidir.

İşlemlerin resmileştirilmesi ve hukuki ilişkilerin düzenlenmesi açısından önemli olan bir meslektir. Türkiye’de noterde çalışanlar, memur statüsüne sahip olmasalar da serbest meslek sahibi sayılırlar.

Noterin Görevleri Nelerdir?

Türkiye’de noter, tüzel kişiler ile gerçek kişiler arasındaki işlemleri yasal dayanağa bağlar ve belgeleri resmileştirir. Özellikle ölümle ilgili tespit, emanet, irade, vasiyet ve diğer işlemlerin yanı sıra tebligat işlemlerinden noter sorumludur. Noterlik mesleğinin görev kapsamı aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

 • Yasaların emrettiği veya yetkileri belirtilmemiş olan tüm işlemleri, yürürlükteki kanun hükümleri ile düzenlemek
 • Gayrimenkul veya araç satış vaadi sözleşmesi hazırlamak
 • Mühür, imza gibi tasdik işlemleri ile diğer kurumlar tarafından verilen belgelerin onaylanması
 • Herhangi bir yasal işlemin aslını veya örneklerini oluşturmak
 • Protestolar, bildirimler ve uyarılar göndermek
 • Bir dilden diğerine çevrilmiş yazılı belgelerin belgelendirilmesi

Türkiye’de Noter Ne İş Yapar?

Türkiye’deki noterler, Türkiye’deki veya yurtdışındaki üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın yanı sıra, kişinin memur olmasına engel olacak herhangi bir hak kaybına uğramamış olması da noter olmanın diğer önemli kriterleri arasındadır. Ayrıca Türkiye’de hâkim, savcı, memur veya avukat olma hakkını kaybetmiş olmak ve bu haklardan yoksun olmak noterliğe engel teşkil etmektedir.

Noterlik görevinin Türk kanunlarına göre belirli ve genel yükümlülükleri vardır.

Türkiye’de bir Ev Almak için Notere Gitmek Gerekli midir?

Bir ev satın almadan önce, tapu ve imar durumunu incelemeniz gerekmektedir. Satış sözleşmesi için Türkiye’deki notere gitmeniz ve ücretleri ödemeniz gerekmektedir. Tapuya bakmadan ipotekli bir ev satın alırsanız, evi kaybetme tehlikesi vardır. İmar durumuna bakmadan ev aldığınızda, yasadışı/yıkılacak bir gayrimenkul için para ödediğiniz gibi, kendinizi davalı olarak bulabilirsiniz. Evinizi satın alırken mutlaka Türkiye’de bir noter ile sözleşmenizi imzalayınız.

Türk kanunları yeni kanunlarla vatandaşları koruma altına almaktadır. Böylece noterler daha aktif rol alacaktır. Tapu değişikliği gerektiren tüm işlemler noter onayına ek olarak noter huzurunda yapılacaktır. Noter huzurunda imzalanan ön satış sözleşmesi ile alıcı, o ev üzerinde ipotek veya haciz olup olmadığını ve dairenin başkasına satılıp satılmadığını görebilecektir.

Türkiye’de Noter Tarafından Onaylanan En Önemli Evraklar Nelerdir?

Türkiye’de noter aşağıdaki belgeleri düzenlemekte ve oluşturmaktadır:

 • Kayıt İşlemleri
 • Protestolar
 • İhbar ve İhtar Çalışmaları ve Tebligat
 • Örnek Düzenleme
 • Kitap Onayı
 • Tespit Raporu
 • Beyanname
 • Beraat
 • Fesih Adı
 • Tahvil
 • Rehin
 • Onay
 • Vasiyet
 • Vakıf Tanınma Tapusu
 • Kira Sözleşmesi
 • Şirket Sözleşmesi
 • Mülkiyet Devri Sözleşmesi
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi
 • İrtifak Hakkı ve Ortak Mülkiyet Sözleşmesinin Yönetimi
 • Evlilik Sözleşmesi
 • Hayat ve Gelir İle Kayıt Sözleşmesi
 • Taşınır Mallarda Hibe Sözleşmesi
 • Velayet Kaydı Bulunan Mülkiyet Sözleşmesinin Yönetimi
 • Evlat Edinme Sözleşmesi
 • Yerleşme
 • Atama
 • Aile Vakfı Sertifikası
 • Depozito Notları
 • Tapu Belgesi
 • Gözaltı Beyanı
 • Emaneti Saklama Kaydı
 • Piyango ve Toplantı Tutanakları
 • İmza Genelgeleri

Genel olarak, yukarıda belirtilen tüm çalışmalar noter huzurunda yapılmaktadır.

Noterin Türkiye’deki Çalışma Saatleri Nedir?

Türkiye’de her gün binlerce vatandaşın noterlik hizmetlerinde işlem yapması gerekmektedir. Bazen vatandaşlar noter işlemlerini son anda halletmek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle Türkiye’deki noterlerin çalışma saatlerini bilmek faydalı olacaktır.

Noterler hafta içi her gün 09: 00’da çalışmaya başlar ve öğle yemeği molası olan 12: 00 veya 12:30’a kadar çalışmaya devam etmektedirler. Öğleden sonra saat 13:00 veya 13:30’da 1:00 veya 1:30’da tekrar çalışmaya başlayan noterler, akşam kapanış saati olan 17:00’ye kadar çalışmaya devam etmektedirler.

Türkiye’de noter resmi tatillerde görev yapmazlar. Türkiye’de noterdeki günlük işler, o yerdeki diğer resmi dairelerle başlamaktadır. Ayrıca noter mesai saatleri dışında iş kabul edemezler.

Türkiye’de Noter Ücretleri Ne Kadardır?

2022 yılının girişinden sonra noter harçları artmıştır. Ücretler Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Noter ücretleri aşağıdaki gibidir;

 • Asgari noter ücreti: 0,48 dolar
 • Noter ücreti: 22,07 dolar
 • Noter tercüme ücreti: 11,07 dolar
 • Plaka değiştirme: 19,36 dolar
 • Noter yazı ücreti: 0,66 dolar
 • Noter emanet ücreti: 1,54 dolar
 • Yeni araç kaydı: 14,57 dolar
 • Her sayfa için noter kayıt ücreti: 0,20 dolar
 • Noter karşılaştırma ücreti: 0,66 dolar
 • Diploma noter onay ücreti: 5,63 dolar
 • Noter imza sirküleri ücreti: 10,35 dolar
 • Noter muhasebe vekalet ücreti: 13,51 dolar

Türkiye’de Noter Nasıl Bulunur?

Yasal, fiziki ve teknik altyapıları nedeniyle ülke genelinde noterlik hizmeti verilmektedir. Türkiye’nin her ilinde ve ilçesinde çok sayıda noter bulunmaktadır. Böylece Türkiye’de nöbetçi veya mesai saatleri içinde olan bir noteri online olarak kolayca bulabilirsiniz.

Türk Noterlerini Kim Kontrol Etmektedir?

Çağdaş bir yapılanma örneği sergileyen Avrupa Birliği ülkelerindeki noterlerde görülen ortak özellik, bu ülkelerdeki noterlerin hükümetin özel denetimine tabi olmasıdır. Adalet Bakanlığı, noterler genel olarak adalet hizmetleri konusunda faaliyet gösterdikleri için bu denetim görevini devlet adına yerine getirmektedir.

Benzer şekilde, Türkiye’de bir noter, Adalet Müfettişleri, Cumhuriyet savcıları ve Adalet Bakanlığı’na bağlı Türkiye Noterler Birliği’nin gözetim ve denetimi altında çalışabilmektedir.

Türkiye’de Noterden Vekaletname Nasıl Alınır?

Vekalet alacak kişi bu işlemi ancak vekalet verecek kişinin rızası ile ve noter huzurunda kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirebilecektir. Vekaletname alan kişi bu işlemi tek başına gerçekleştiremeyecektir.

Vekaletname verilen kişinin farklı bir ilde yaşaması halinde, vekaletname verecek kişinin T.C. kimlik fotokopisi ile vekalet verecek kişiye ulaşması yeterlidir. Bu işlem kurye ile veya kimlik fotokopisinin bir kopyasını tarayıcıdan e-posta yoluyla göndermenin daha hızlı ve pratik bir yolu gönderilerek yapılabilmektedir. Bu şekilde vekalet verecek kişi bunu noter huzurunda yapabilecektir.

Vekaletname verilmesi için gerekli belgeler şunlardır:

 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Vekalet veren kişinin kimlik kartı ve T.C. kimlik numarası,
 • Avukat olacak kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,
 • Ayrıca araç satışlarında vekaletname için ruhsat belgesi,
 • Gayrimenkul işlemleri için tapu,
 • Yabancılar için vekaletname veren kişinin pasaport aslı ve tercümesi, vergi numarası ve iki adet vesikalık fotoğrafı.

Vekalet ücreti, belgedeki kelime sayısına göre belirlenmektedir. Dolayısıyla bu belgenin hazırlanması için gerekli sözcük sayısına göre, sözcük sayısı ise belgenin niteliğine göre farklılık gösterecektir. Bu bağlamda net bir miktar belirtemesek de belgenin türüne göre belirli aralıklar vermek mümkündür.

Yorum yapın