Konut Sigortası Nedir?

Konut sigortası, mülk sahibi olmak isteyen kişileri yani ipotek kredisi sahiplerini mülkün devri sırasında işlemlerde oluşabilecek hatalara, kusurlara veya bazı sorunlara karşı koruyan yasal bir işlemdir. Satış sırasında veya sonrasında bir mülkiyet uyuşmazlığı ortaya çıkarsa  konut sigorta şirketi poliçede belirtilen kanuni zararları ödemekle yükümlü olabilir.

Bir evin mülkiyet unvanı mülkün yasal olarak kime ait olduğunu gösterir. Bir ev satın aldığınızda mülkün zaten net bir tapuya sahip olup olmadığını ve haciz veya başka bir mülkiyet talebine bağlı olup olmadığını incelemeniz gerekir. Satın almak istediğiniz mülk herhangi bir yaptırıma tabi değilse yeni malik olarak tapu sigortası yaptırmanızda fayda var.

Konut Sigortası Ne İşe Yarar?

Konut sigortası hem mülkü hem de mülk sahibini koruyan bir gayrimenkul terimi olarak bir sigorta türüdür. Bu tür bir sigorta, sahip olunan bir mülkün başlığında bir şeyler ters giderse poliçe sahibine ödeme yapar. Evin dolandırıcılık ve sahteciliğe maruz kaldığı durumlarda koruma sağlar. Ayrıca bu konut sigortası mülk sahiplerine haklarınızı “mükemmelleştirme” maliyetini ödemeleri veya mülkü tamamen kaybetmeniz durumunda tazminat sağlar.

Konut Sigortası Neleri Kapsar?

Tapu sigortası kişinin tapu üzerindeki haklarını ve mülkün maliyetini korurken birçok yönden maddi ve manevi koruma da sağlar.

Aşağıda tapu sigortasının neleri kapsadığının bir listesi bulunmaktadır.

 • Bir mülk üzerinde beyan edilmemiş haciz ve irtifak hakkı
 • Mülkiyet haklarının yanlış transferleri
 • Belgeleri kaydetme veya dosyalamada kasıtsız hatalar
 • Politikanızın başlangıcından önce var olan diğer herhangi bir unvan kusuru.

Konut Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Ev satın alanların ve sahiplerinin çoğu tapu sigortasının gerekli olup olmadığından emin değil. Bu soruların cevabı evet. Mülkün veya mülkün evraklarının başına gelen bir şey için önlem almak için tapu sigortası yaptırmanız gerekecektir.

Konut sigortası sadece mülk sahibi için değil aynı zamanda yatırımlarını korumak için sıklıkla buna ihtiyaç duyan borç verenler için de hayati öneme sahiptir. Bu tür bir politika borç vereni yalnızca kredideki ödenmemiş bakiyesi ölçüsünde korur. Bu nedenle yatırımlarının korunmasını sağlamak için bir konut sigortası poliçesine ihtiyaçları vardır. Diğer avantajlar aşağıda listelenmiştir.

 • Dolandırıcılık ve sahtecilik
 • Olağanüstü İpotek
 • Diğer hacizler
 • Arazi Erişiminin Kısıtlanması
 • Mülkün kullanımını sınırlayan irtifak veya geçiş hakkı pazarlanamayan mülkiyet.

Tapu Sigortasında Teminatlar Nelerdir?

Herhangi bir mülk satın aldığınızda, yeni mülkünüz üzerinde kimsenin herhangi bir menfaati veya iddiası olmadığından emin olmak içinizi rahatlatacaktır. Tapu sigortası ise bu durumdan emin olmanızı sağlar. Tapu sigortası, poliçe kapsamındaki kusurların daha sonra keşfedilmesi durumunda sizi mülkünüze karşı taleplerden korur. Bu poliçenin en önemli özelliği bir kez satın alındıktan sonra mülkünüzü olası hak taleplerinden sattıktan sonra bile, sahibi olduğunuz sürece devam etmesidir.

Konut Sigortası Nasıl Alınır?

Türkiye’de tapu, Türk topraklarında herhangi bir mülke sahip olmak için yasal statü veren mülkiyet belgesi anlamına gelir. Sahibine bu mülkü kaydetme meşruiyetinin yanı sıra kiralama, satış veya başka herhangi bir yatırım yoluyla elden çıkarma hakkı verir. Bu hakkın korunması için konut sigortası yaptırılmalıdır. Sadece lisanslı konut sigortası şirketleri ve acenteleri konut sigortası satabilir. Bu nedenle uygun bir konut sigortası almak için bir tane bulmalısınız.

Konut sigortası yaptırmak için iyi bir zaman ve iyi bir emlakçı seçerek başlayın. Sigorta maliyetinin mülke bağlı olarak değişeceğini unutmayın. Bu size bir kiralık ev, mülk ve bir konut sigortası acentesi için ödeyebileceğiniz fiyat hakkında bir fikir verecektir veya emlak şirketi konut sigortası maliyetlerinizi tahmin etmek için ev verilerini ölçebilir. Emlakçınız, avukatınız veya borç vereniniz mülkünüz için konut sigortası düzenlemeyi teklif ederse veya önerirse belirli bir konut acentesi veya şirketi, konut şirketi veya acentesi ile bir iş anlaşması olup olmadığını sorduğunuzdan emin olun.

Konut Sigortasının Maliyeti Ne Kadardır?

Konut sigortasının maliyeti genellikle evin değerine bağlıdır. Tıpkı bir ev sahibi poliçesi aldığınızda olduğu gibi poliçenizin fiyatı da evin satış fiyatına bağlı olacaktır.

Konut sigortası için bekleyebileceğiniz maliyet, evinizin satın alma fiyatının sigorta şirketinizin kullandığı binde oran ile çarpılmasıyla hesaplanır. Bu hesaplama için alacağınız binde bir oran, evinizin değeri için hesaplanan her bin dolar için kullanılan bir çıkış oranıdır. Gördüğünüz gibi evin değeri ne kadar yüksek olursa konut sigortasının maliyeti de o kadar yüksek olur. Daha yüksek değerli evlerin ister tapuya ister mülke karşı sigorta ettirilmesi genellikle daha pahalı olacaktır.

Neden Tapu Sigortası Almalısınız?

Eviniz için neden bu sigortayı yaptırmalısınız diye merak ediyorsanız cevabı çok kolay çünkü mülkün geçmişi veya geleceği hakkında henüz bir bilgiye sahip değilsiniz ve bazı önemli zor konular satın aldığınız andan itibaren yıllarca başınızı belaya sokabilir ve mülkün değerini azaltabilir bu durumda mal sahibi olarak siz kaybedersiniz. Böyle bir sorun yaşamanız durumunda belli bir ücret karşılığında önleminizi alabilir ve kendinizi koruyabilirsiniz. Ayrıca bu sigorta sayesinde aşağıdaki durumları herhangi bir zarar görmeden atlatabileceksiniz.

 • Vasiyetname komplikasyonları ve anlaşmazlıklar gibi çatışan sahiplik iddiaları
 • Satıcının yasal iddiasını geçersiz kılan, mülke karşı bekleyen davalar, hacizler ve diğer takyidatlar
 • Yanlış imzalar gibi dürüst hatalar dahil hatalı veya kusurlu kayıtlar
 • Dolandırıcılık veya sahtecilik
 • Açıklanmayan irtifak hakkı veya mülkün kullanımını sınırlayabilecek veya değerini azaltabilecek diğer anlaşmalar

Konut Sigortası Olmamasının Riskleri Nelerdir?

Ev satın alırken konut sigortası poliçesi zorunlu değildir. Ancak bu tür bir poliçe satın alma kararı hayatınızı daha iyiye doğru değiştirebilir. Ev sahibinin tapu poliçesi bir kerelik ücretle evi gelecekte satarken etkileyebilecek birçok kusur türüne karşı koruma sağlar. Dolandırıcılık, sahtecilik, mevcut hacizler, tecavüz sorunları, anketlerdeki ve kamu kayıtlarındaki hatalar ve eksiklikler gibi bazı yaygın tapu sorunları siz ve mülkünüz için çok büyük riskler oluşturabilir.

İşte mülkünüz için özel bir sigorta poliçesi satın almayarak riske attığınız şeyler aşağıda sıralanmıştır:

 • Size ait olmayan borçları ödemek zorunda kalabilirsiniz. Örneğin bir önceki sahibi evini satmadan önce banyosunu yeniden yaptırdıysa ancak müteahhide ödemeyi unuttuysa müteahhit daha sonra mülke haciz koyabilir. Bu durumda yeni ev sahibi bu maliyeti karşılamakla yükümlü olacaktır. Ancak yeni mal sahibi konut sigortası satın alırsa sigortacı, ev sahibine net bir tapu senedi sağlamak için yükleniciye karşı iddiayı çözmekle yükümlüdür.
 • Mülkünüzün bir kısmını izinsiz girme sorunlarına kaybetmek. Örneğin, yeni bahçe çitinizin komşunuzun mülkünün birkaç metre yakınında olması izinsiz giriş olarak kabul edilebilir. Ancak çit siz araziye sahip olmadan önce inşa edildiğinden ve tapu çalışması sırasında ölçüm hataları fark edilmediğinden konut sigortası kesin sınır çizgilerini bulmak için yeni bir anketin maliyetlerini karşılamaya yardımcı olabilir.
 • Evinizin mülkiyetini kaybetmek. Ortaya çıkabilecek en korkunç olasılıklardan biri, insanların başka insanlarla birlikte sahip oldukları mülkü satmaya çalışmasıdır. Bu durum sonucunda mülkiyet hakkınızı tamamen kaybedersiniz. Daha sonra bu ortaklar ortaya çıkabilir ve yeni satın aldığınız mülkün gerçek sahipleri olduklarını iddia edebilirler. Bu durumda mal sahibinin konut sigortası da sizi bu sakıncalı durumdan koruyabilir.
 • Sadece problem satın alma riski. Mülkiyet zincirini bozan dosyalama hataları tutarsızlıkların yanı sıra yanlış vergilendirme ve mirasçıların mülkiyet zincirlerine dahil edilmemesi gibi ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. Bir ev sahibi poliçesi almak çok önemlidir çünkü bu koşullarla bir ev satın almak sizi etkileyecek bir dizi hata yaratacaktır ve bunları çözmek çok maliyetli olabilir.

Tapu Sigortası ile Konut Sigortası Arasındaki Fark Nedir?

Birçok ev alıcısı satın alma sürecine girmeden önce ev hakkında araştırma yapsa da çok fazla bilgi var ve bazı alanları gözden kaçırıp hata yapabilirler. Günümüzün rekabetçi emlak piyasasında ev satın alma süreci hızlandırılmak istenmektedir. Ancak bu hız geri dönüşü olmayan bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Hem ev sahibi sigortası hem de konut sigortası, bir ev sahibini yatırımlarıyla ilgili büyük sorunlardan korumak içindir ancak ikisi arasındaki fark hemen hemen ayrıntılardadır. Ev sigortası bir kişiyi mülkleriyle ilgili öngörülemeyen sorunlardan korur.

Konut sigortası ise mülk sahibini konut öncesi ve sonrasındaki aldatmalara ve yıpranmaya karşı koruyarak mülkün değer kaybını önler. Konut sigortası ile tapu sigortası arasındaki diğer farklar şunlardır:

 • Ev sigortası, evde ihtiyaç duyulan tüm tıbbi ihtiyaçları kapsar
 • Konut sigortası, sahibini yasal olarak korur.
 • Ev sigortası, duvarlarda veya ev eşyalarında meydana gelebilecek herhangi bir hasarı kapsar.
 • Konut sigortası, ücretleri ve masrafları garanti eder.

Tapu Sigortasının Önemi Nedir?

Tapu Sigortası, tapu üzerinde hak iddia etmeye çalışanlardan mülkün değerini düşürecek çevresel veya yapısal sorunlardan mülk sahibini korur. Bu şekilde mülk satışa çıkarsa, gayrimenkul alıcısını veya borç vereni herhangi bir kusurdan kaynaklanan zararlardan korur. Tapu sigortası araması, mülkün ücretsiz olmasını ve hacizler, yükümlülüklerin sistemden kaldırılmasını sağlar. Bir tapu politikası yayınlandığında, unvanınız üzerindeki hak taleplerinden korunursunuz. Bir talepte bulunulursa sigorta şirketi unvanınızı savunacak ve mülkün tam nominal değerine kadar mülk üzerinde yapılan tüm geçerli talepleri ödemenin maliyetini üstlenecektir.

Yorum yapın