Türkiye’de Ev Aldıktan Sonra Ne Yapılır?

Türkiye’de ev alırken sadece parasını ödemek yetmemektedir. Ayrıca ev alırken ve aldıktan sonra da uyulması gereken yasal prosedürler bulunmaktadır. Bu prosedürler, sosyolojik süreçleri, belediye süreçlerini ve devlet süreçlerini içermektedir. Gerekli vergiler ödenmeli ve evin resmi statüsü belirlenmelidir. Ayrıca evin hayata hazır hale gelmesi için belirli süreç ve aşamalar vardır. Evin yaşanabilir hale gelmesi için gerekli hizmetler devreye alınmalıdır. Tüm adımlar dikkatlice planlanmalıdır. Eksik aşamalar cezai yaptırımlara yol açabilmektedir. Bu cezai yaptırımlardan korunmak için süreçlerin eksiksiz ve planlı bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu işlemler aşağıda listelenmektedir.

1. Tapu Harcı Ödemesi

Tapu harcı her türlü gayrimenkul (konut-arsa-ticaret evi) için zorunlu olan resmi bir işlemdir. Tapu, evin size ait olduğunun devlet önünde kanıtıdır. Satış işlemlerinden sonra konutun bulunduğu bölgedeki tapu müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Evin alış ve satış bedeli tapu müdürlüğüne eksiksiz ve doğru olarak bildirilmeli ve tapu harcı yatırılmalıdır. Bu ücret alış ve satış bedelinin yüzde dördü kadardır. Alıcı ve satıcı bu tutarı yarı yarıya ödemektedir. Yanlış ve gerçek alış ve satış fiyatının altında bir bildirimde bulunmak, ev sahibine karşı çok ciddi cezai yaptırımlara yol açabilmektedir. Bu yasal yükümlülük bir an önce yerine getirilmelidir.

2. Emlak Vergisi Bildirimini Belediye’ye Sunumu

Tapu işlemleri tamamlandıktan sonra ikinci aşama yine resmi işlemdir. Evin bulunduğu belediyeye bir başvuru yapılması ve emlak vergisi bildirimi ve evin artık alıcıya ait olduğuna dair tutanak düzenlenmesi gerekmektedir. Belediyede emlak vergisi başvurusu yapılırken noter tasdikli tapu istenmektedir. Bu nedenle tapu süreci daha erken tamamlanmalıdır. Devlet resmi olarak belediyelerin yıl sonuna kadar vergilerin bildirilmesine izin vermektedir. Yani evin alındığı yılın son gününe kadar belediyeye bildirilmesi zorunludur. Evin temel hizmetlerine yönelik diğer adımlar bu bildirim olmadan yapılamaz.

3. Ev Adresini Değiştirme (İkametgâh)

Türkiye’de insanlar yasal olarak ikametgâh sahibi gibi yaşadıkları adres ve evin durumunu bildirmekle yükümlüdürler. Resmî belgeler belirtilen adrese gönderilmektedir. Bu işlem, yeni bir eve taşındığınızda yapılacak ilk şeydir. Yeni bir eve taşındıktan sonra en geç yirmi iş günü içinde ev adresi değişikliği yapılmalıdır. Ev adresini değiştirmek ve bildirmek için nüfus müdürlüğüne gitmek gerekmektedir. Günümüzde e-devlet sitesinde yer alan adres değişikliği bildirim hizmeti ile bu işlem online olarak da yapılabilmektedir. Adres değişikliğinin devlete bildirilmemesi durumunda para cezası uygulanmaktadır. Yatırım amaçlı alınan konutlarda bu aşamaya gerek yoktur.

4. Elektrik, Su, Doğalgaz Aboneliği Alma

Günümüz dünyasında bir evin yaşanabilir olması için elektrik, su, doğalgaz (başka bir ısıtma türü yoksa) gibi hizmetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hizmetlere internet hizmeti de eklenebilmektedir. Bu nedenle yeni bir ev satın aldıktan sonra taşınırken bu hizmetlerin tescili yapılmalıdır. Bu hizmetlere erişmek için belediyeler ve/veya şirketler yeni ev sahibini doğal afetlere karşı sigorta ettirecek olan DASK’ı beklemektedir. DASK belgesi alındıktan sonra diğer gerekli belgelerle birlikte evin alındığı bölgede hizmet veren kurumlara bu hizmetler için başvuru yapılmaktadır. Yatırım amaçlı satın alınan konutlar için kiracılar abonelik yapmakla yükümlüdür, bu nedenle ev sahibinin abonelik açmasına gerek yoktur.

5. Kapı Kilitlerini Değiştirme

Yeni bir ev satın aldıktan sonra güvenlik açısından kapı kilitleri değiştirilmelidir. Evin eski anahtarları kötü insanların eline düşmüş olabilmekte ya da başka bir talihsizlik olabilmektedir. Bu gibi durumları önlemek için kapı kilitleri değiştirilmelidir.

6. Komşulara Kendinizi Tanıtma

Türkiye’de komşuluk ilişkileri çok önemlidir. Aynı bölgede yaşayan insanlar genellikle birbirini tanır, güvenir ve birbirlerine yardım eder. Türkiye’deki sosyal hayata daha kolay uyum sağlamak için yeni bir eve taşındığınızda en yakın komşularınızın kapısını çalabilir, kendinizi ve ailenizi tanıtabilir, onları da tanımaya çalışabilirsiniz. Genellikle taşınma sürecinde, sakinler yeni taşınan komşularına yardım etmeye çalışmaktadırlar. Komşular arasında hoşgörü ve saygı ön plandadır.

Türkiye’de Ev Nasıl Alınır?

Türkiye’de ev satın alma süreci kolaydır. Gerekli belgelerin temin edilmesi halinde, yabancı veya Türk vatandaşı olan herkes Türkiye’de ev satın alabilmektedir. Yabancılar vatandaşlık ve oturma iznine ihtiyaç duymadan Türkiye’de ev satın alabilmektedirler. Yabancılar Türkiye’de ev almak istiyorlarsa, bunu en avantajlı ve karlı bir şekilde yapabilmek için bir danışman emlak şirketi ile anlaşma yapmalıdırlar. Sektörü ve piyasayı iyi tanıyan bu aracı emlak şirketleri, dil desteği ve danışmanlık hizmetleri vererek müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Emlak şirketleri ile ev almak için anlaştıktan sonra ev satın almak için gerekli evrakların eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir. Bu belgeler aşağıda listelenmiştir:

 • Gayrimenkul arazi tapusu
 • Kimlik belgesi / pasaport
 • Belediyeden alınan emlak tescil belgesi
 • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi
 • Gayrimenkul değerleme raporu
 • Gayrimenkul değerlendirme raporu
 • Banka hesabı
 • İkamet ettiğiniz ülkeden belgeler

* Alıcı ve satıcı Türkçe bilmiyorsa yeminli tercüman ile işlem yapılmalıdır.

Türkiye’de Ev Almanın Faydaları Nelerdir?

Türkiye’de ev satın almanın faydaları aşağıda listelendiği gibidir:

 • Türkiye’de 400 bin dolar değerinde ev almak yatırımcıya Türk vatandaşlığı hakkı vermektedir.
 • Türk vatandaşlığı, Türkiye’de ücretsiz oturma ve çalışma izinleri sağlamaktadır.
 • Ülkedeki tüm hizmetlere erişilebilmektedir.
 • Ticari konularda bürokratik işlemler daha kolaydır.
 • İthalat-ihracat kolaylaşmaktadır.
 • Eğitim ve sağlık gibi hizmetlerden ücretsiz yararlanılabilmektedir.
 • Seçme ve seçilme hakkı kazanılmaktadır.
 • Türk vatandaşları, Türk pasaportunun gücünden yararlanmalarını sağlamaktadır.
 • Sosyal statü sağlamaktadır.
 • Devlet dairelerinde süreçler daha kolay hale gelmektedir.
 • Çok kültürlü bir toplumda yaşama fırsatı sağlamaktadır.
 • Batılı ülke (AB, ABD) ile bütünleşmiş bir hukuk sistemi vardır.
 • Türkiye liberal bir ekonomiye sahiptir.

Türkiye’de Bir Mülkünüz Varsa Ne Kadar Kalabilirsiniz?

Bir yabancı, mülk sahibi olsun veya olmasın, 180 günden 90 güne kadar Türkiye’de kalabilir. Ancak ev sahipleri oturma izni alarak Türkiye’de belirtilen süreden daha uzun süre kalabilirler. Ev sahipleri tapuları ile oturma izni için başvurabilirler. Türkiye’de mülk sahibi olan yabancılar, mülkiyet süresi boyunca her yıl oturma izinlerini yenilemek zorundadır.

Yorum yapın